Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Katalog publikací a databáze dokumentů

Katalog publikací

Tato databáze obsahuje dokumenty a zprávy týkající se politik EU v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování. Kromě toho zde najdete také související projevy a popis projektů financovaných EU.

Databáze dokumentů

Stránky Publikace EU jsou internetové knihkupectví, knihovna a archiv publikací vydaných od roku 1952 až po současnost. Na stránkách Publikace EU jsou k dispozici publikace GŘ EMPL, stejně jako většina titulů, jejichž autorem je Evropská komise, Evropský parlament, Rada EU a agentury a další subjekty EU.

Publikace EU

Na těchto stránkách jsou k dispozici informace o právních předpisech Evropské unie souvisejících s tématy zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začlenění. Týkají se konkrétně těchto oblastí:

Plná znění evropských právních předpisů (směrnic, nařízení, rozhodnutí aj.) a další úřední dokumenty (např. sdělení) naleznete na internetových stránkách Eur-Lex .

EUR-Lex

Sdílet tuto stránku