Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

30/06/2020
Evropský kodex řádného chování při poskytování mikroúvěrů

Evropský kodex řádného chování při poskytování mikroúvěrů

Shrnutí (pro internetovou stránku EMPL):
Evropský kodex řádného chování při poskytování mikroúvěrů definuje jednotný soubor standardů v odvětví mikrofinancování v Evropě. Slouží jako samoregulační nástroj a značka kvality pro mikrofinanční instituce, které se zavázaly dodržovat zásady etického financování. Kodex byl vypracován na základě uznaných osvědčených postupů v odvětví v úzké vzájemné konzultaci se zúčastněnými stranami. Zavázání se k plnění kodexu nebo přistoupení k němu je pro mikrofinanční instituce a banky nezbytné, aby mohly využívat finanční podporu EU.  

 

Catalog N. : KE-04-20-318-CS-N

K dispozici na stránkách  EU Publications

Sdílet tuto stránku