Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Evropská strategie zaměstnanosti

Evropská strategie zaměstnanosti (ESZ) má počátky v roce 1997, kdy se členské státy EU zavázaly ke stanovení souboru společných cílů  politiky zaměstnanosti. Jejím hlavním cílem je vytvářet v celé Unii pracovní místa a zvyšovat jejich kvalitu.

Nyní je součástí prorůstové strategie Evropa 2020 a provádí se v rámci evropského semestru, což je roční cyklus užší koordinace politik mezi členskými státy a orgány EU.

Provádění strategie zaměstnanosti, kterou svou činností podporuje Výbor pro zaměstnanost, zejména zahrnuje tyto čtyři etapy evropského semestru:

  1. Hlavní směry politik zaměstnanosti představují společné priority a cíle v této oblasti, které navrhla Komise, schválily členské státy a přijala Rada EU.
  2. Společná zpráva o zaměstnanosti vychází a) z hodnocení stavu zaměstnanosti v Evropě; b) z provádění hlavním směrů politik zaměstnanosti a c) z vyhodnocení srovnávacího přehledu klíčových ukazatelů zaměstnanosti a sociálních ukazatelů. Zveřejňuje ji Komise a přijímá Rada EU.
  3. Národní programy reforem předkládají jednotlivé členské státy a následně je analyzuje Komise z hlediska souladu se strategií Evropa 2020. (databáze – národní programy reforem do roku 2011)
  4. Na základě hodnocení národních programů reforem Komise zveřejňuje sérii zpráv o jednotlivých státech, v nichž analyzuje hospodářskou politiku daného státu, a vydává doporučení pro jednotlivé země.

Sdílet tuto stránku