Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Europska strategija zapošljavanja

Europska strategija zapošljavanja (ESZ) uvedena je 1997., kada su se države članice obvezale odrediti zajedničke ciljeve politike zapošljavanja. Glavni joj je cilj otvaranje dodatnih i boljih radnih mjesta diljem EU-a.

Sada je sastavni dio strategije rasta Europa 2020. i provodi se s pomoću europskog semestra, godišnjeg procesa promicanja bliske političke suradnje između država članica i institucija EU-a.

Provedba ESZ-a, potpomognuta radom Odbora za zapošljavanje, obuhvaća četiri faze europskog semestra:

  1. Smjernice za zapošljavanje skup su zajedničkih prioriteta i ciljeva politika zapošljavanja koje predlaže Komisija, dogovaraju nacionalne vlade, a donosi Vijeće EU-a.
  2. Zajedničko izvješće o zapošljavanju (ZIZ) temelji se na (a) procjeni stanja zapošljavanja u Europi, (b) provedbi smjernica za zapošljavanje i (c) procjeni pregleda ključnih pokazatelja zapošljavanja i socijalnih pokazatelja. Objavljuje ga Komisija i donosi Vijeće EU-a.
  3. Nacionalne programe reformi (NPR) podnose nacionalne vlade, a Komisija analizira njihovu usklađenost sa strategijom Europa 2020. (baza podataka – NPR-ovi prije 2011.)
  4. Na temelju procjene NPR-ova Komisija objavljuje niz izvješća za pojedinu zemlju u kojima analizira gospodarske politike država članica i izdaje preporuke za pojedine države članice.

Podijeli ovu stranicu