Odgovornosti

Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje razvija i provodi politike Komisije u području:


Politika zapošljavanja i socijalna politika EU-a od praktične su koristi građanima, na primjer, pri pronalaženju posla, preseljenju u drugu državu članicu zbog posla ili drugih razloga, usavršavanju vještina itd. U suradnji s nacionalnim tijelima, socijalnim partnerima, organizacijama civilnog društva i drugim dionicima, Glavna uprava suočava se s izazovima povezanima s globalizacijom, starenjem europskog stanovništva i promjenama društvenih stvarnosti. Primjeri područja u kojima smo aktivni uključuju potporu za:

  • brojnija i bolja radna mjesta u okviru Europske strategije zapošljavanja (kojom se stvara veća povezanost nacionalnih politika u tom području) te Europski socijalni fond (9 milijardi EUR godišnje kojima se upravlja u suradnji s državama članicama),
  • slobodno kretanje radnika i koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, što znači da svaki građanin EU-a ima pravo na rad i život u svim državama članicama EU-a i da ljudi koji se sele iz jedne države u drugu nisu u nepovoljnijem položaju u pogledu socijalne sigurnosti, uključujući zdravstvenu skrb,
  • bolje uvjete rada na temelju zajedničkih minimalnih standarda na radnome mjestu, podupiranjem i razvojem socijalnog dijaloga na europskoj razini, modernizacijom radnih odnosa i pružanjem pomoći radnicima u EU-u koji žele biti mobilni,
  • socijalnu uključenost podržavajući borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti, reformu sustava socijalne zaštite te procjenu novih demografskih i socijalnih promjena.
  • Prioriteti Europske komisije utvrđeni su u godišnjem planu upravljanja Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje.

Planovi i izvješća

Program rada Komisije – pregled rezultata na razini institucije za tekuću godinu

Strateški plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan upravljanja – predviđeni rezultati, aktivnosti i resursi odjela za tekuću godinu

Godišnje izvješće o radu – postignuća odjela, resursi korišteni u prethodnoj godini

Vodstvo i organizacija

Kontakt