Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

30/06/2020
Codul european de bună conduită pentru acordarea de microcredite

Codul european de bună conduită pentru acordarea de microcredite

Rezumat (pentru pagina web a DG EMPL):
Codul european de bună conduită pentru acordarea de microcredite definește un set unificat de standarde pentru sectorul microfinanțării din Europa. El poate fi utilizat ca instrument de autoreglementare și ca etichetă de calitate pentru instituțiile de microfinanțare care s-au angajat să respecte finanțele etice. Codul a fost elaborat pe baza bunelor practici consacrate din cadrul sectorului, în strânsă colaborare cu părțile interesate. Aderarea la cod sau aprobarea acestuia este o cerință prealabilă pentru ca instituțiile de microfinanțare și băncile să poată beneficia de sprijin financiar din partea UE.  

 

Catalog N. : KE-04-20-318-RO-N

Disponibilă pe  EU Publications

Distribuiți pagina