Ansvarsfraskrivelse

Europa-Kommissionen driver dette website for at forbedre offentlighedens adgang til oplysninger om EU's initiativer og politikker. Vi stræber efter at give korrekte og ajourførte oplysninger. Eventuelle fejl, der gøres opmærksom på, vil blive rettet. Kommissionen påtager sig imidlertid intet ansvar for oplysningerne på sitet.

Disse oplysninger

  • er af generel karakter og ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller noget foretagende
  • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller opdaterede
  • henviser i visse tilfælde til eksterne sites, som Kommissionens tjenestegrene ikke har nogen kontrol over, og som Kommissionen ikke påtager sig noget ansvar for
  • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk venligst, at vi ikke kan garantere, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Kun EU-Tidende (den trykte udgave eller, siden den elektroniske udgave på websitet EUR-Lex), er autentisk og har retsvirkning.

Det er vores mål, at der skal være så få forstyrrelser som muligt på grund af tekniske fejl. Nogle data eller andre oplysninger på siden kan dog være oprettet eller struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie. Derfor kan vi ikke garantere, at sådanne fejl ikke fører til afbrydelser eller andre problemer. Kommissionen påtager sig intet ansvar for problemer af denne art, der opstår her på websitet eller på de eksterne websites, som vi linker til.

Hensigten med denne ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Kommissionens ansvar ved at omgå gældende national ret eller at udelukke dens ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge denne ret.

 

Europa-Kommissionens websteder på europ.eu-domænet kan indeholde "eksterne links" til websteder udover europa.eu, som ikke ejes eller finansieres af Europa-Kommissionen, som Kommissionens tjenestegrene ikke har nogen kontrol over, og som Kommissionen ikke påtager sig noget ansvar for.

Når besøgende på Europa-Kommissionens websteder vælger at følge et link til et eksternt websted, så forlader de Europa-Kommissionens officielle domæne og er underlagt det eksterne websteds politikker vedrørende cookies og databeskyttelse og dets retlige politikker.

Eksterne websteders overholdelse af gældende databeskyttelseskrav og adgangskrav på de websteder, som Kommissionens websteder måtte linke til fra europa.eu-domænet, ligger uden for Europa-Kommissionens kontrol og er eksplicit det eksterne websteds ansvar.

Ansvarsfraskrivelse for validering

Målet med enhver henvisning fra Europa-Kommissionens websteder til specifikke eksterne ressourcer, onlinetjenester eller websteder er at understøtte de oplysninger, som er tilgængelige på Europa-Kommissionens websteder, og at hjælpe besøgende på disse websteder.

Henvisninger gennem links betyder ikke, at Europa-Kommissionen har valideret de specifikke eksterne ressourcer, onlinetjenester eller websteder. Ej heller er der tale om validering af oplysningerne, som henvisningen leder til, eller af organisationerne, som ejer de eksterne websteder.

Politik for databeskyttelse

EU har indført en politik for beskyttelse af privatlivets fred. Denne politik omfatter alle EU-institutionernes websites inden for domænet .eu.

Politik for databeskyttelse

 © Den Europæiske Union, 1995-2022

Kommissionens politik for videreanvendelse er gennemført ved Kommissionens afgørelse af 12. december 2011 om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter.

Med mindre andet er angivet (f.eks. i særskilte meddelelser om ophavsret), er indhold på dette website, som ejes af EU, under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. Det betyder, at videreanvendelse er tilladt, med passende kildeangivelse og angivelse af eventuelle ændringer.

Det kan være nødvendigt at søge yderligere tilladelse, hvis specifikt indhold afbilder identificerbare privatpersoner eller indeholder tredjemands værk. Hvis du vil anvende eller videreanvende indhold, som EU ikke er ejer af, kan det være nødvendigt at anmode om tilladelse direkte fra indehaveren af ophavsretten. Software eller dokumenter, som er omfattet af industrielle ejendomsrettigheder, såsom patenter, varemærker, registrerede design, logoer og navne, er ikke omfattet af Kommissionen politik for videreanvendelse, og der kan ikke gives licens til disse.