Ansvarsfraskrivelse

Europa-Kommissionen driver dette website for at forbedre offentlighedens adgang til oplysninger om EU's initiativer og politikker. Vi stræber efter at give korrekte og ajourførte oplysninger. Eventuelle fejl, der gøres opmærksom på, vil blive rettet. Kommissionen påtager sig imidlertid intet ansvar for oplysningerne på sitet.

Disse oplysninger

  • er af generel karakter og ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller noget foretagende
  • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller opdaterede
  • henviser i visse tilfælde til eksterne sites, som Kommissionens tjenestegrene ikke har nogen kontrol over, og som Kommissionen ikke påtager sig noget ansvar for
  • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk venligst, at vi ikke kan garantere, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Kun EU-Tidende (den trykte udgave eller, siden den elektroniske udgave på websitet EUR-Lex), er autentisk og har retsvirkning.

Det er vores mål, at der skal være så få forstyrrelser som muligt på grund af tekniske fejl. Nogle data eller andre oplysninger på siden kan dog være oprettet eller struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie. Derfor kan vi ikke garantere, at sådanne fejl ikke fører til afbrydelser eller andre problemer. Kommissionen påtager sig intet ansvar for problemer af denne art, der opstår her på websitet eller på de eksterne websites, som vi linker til.

Hensigten med denne ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Kommissionens ansvar ved at omgå gældende national ret eller at udelukke dens ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge denne ret.

Politik for databeskyttelse

EU har indført en politik for beskyttelse af privatlivets fred. Denne politik omfatter alle EU-institutionernes websites inden for domænet .eu.

 

© Den Europæiske Union, 1995-2019

Videreanvendelse er tilladt med kildeangivelse. Kommissionens politik for videreanvendelse er gennemført ved afgørelse af 12. december 2011 om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter [PDF, 728 kB].

Det generelle princip om videreanvendelse kan være underlagt særlige betingelser, som er angivet i særskilte meddelelser om ophavsret. Vi anbefaler derfor, at du læser meddelelsen om ophavsret på de enkelte websites under domænet Europa og for de enkelte dokumenter. Reglerne om videreanvendelse gælder ikke for dokumenter, der er underlagt tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder.