Beskyttelse af personoplysninger

EU har en politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Politikken for beskyttelse af enkeltpersoner i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne bygger på Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF.

Denne generelle politik omfatter alle EU-institutionernes websites inden for domænet europa.eu. Selv om man kan browse sig rundt i de fleste af disse websteder uden at opgive oplysninger om sig selv, kræves der i nogle tilfælde personoplysninger, for at man kan få adgang til de ønskede e-tjenester.

Websites, der kræver sådanne oplysninger, behandler dem i overensstemmelse med den politik, der er beskrevet i ovennævnte forordning, og oplyser om brugen af dine data i deres særlige databeskyttelseserklæringer.

I denne forbindelse gælder følgende:

 • For hver enkelt e-tjeneste afgør en registeransvarlig, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger, og han kontrollerer, at det foregår i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af privatlivets fred.
 • Inden for hver enkelt institution sikrer en databeskyttelsesansvarlig, at forordningens bestemmelser anvendes, og vedkommende rådgiver de registeransvarlige om, hvordan de opfylder deres forpligtelser.
 • For alle EU-institutionerne fungerer den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse som en uafhængig kontrolmyndighed.

Alle EU-institutionernes websites på domænet .eu indeholder links til eksterne websites. Da vi ikke kontrollerer dem, anbefaler vi, at du tjekker deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.

E-tjenester

En e-tjeneste på EUROPA er en tjeneste eller kilde, som stilles til rådighed på internettet for at forbedre kommunikationen mellem borgerne og erhvervslivet på den ene side og EU-institutionerne på den anden side.

EUROPA tilbyder 3 former for e-tjenester:

 • Informationstjenester som giver borgerne, medierne, erhvervslivet, myndighederne m.fl. nem og effektiv adgang til information.
 • Interaktive kommunikationstjenester, som gør det muligt at skabe bedre kontakt med borgerne, erhvervslivet, civilsamfundet og offentlige organer med henblik på at lette de politiske høringer og give mulighed for at give feedback
 • Transaktionstjenester, som giver adgang til visse basale former for transaktioner med EU, f.eks. offentlige indkøb, finansielle transaktioner, ansættelse, tilmelding til arrangementer og erhvervelse af dokumenter.

Information i en særlig databeskyttelseserklæring

En specifik erklæring om beskyttelse af privatlivets fred vil indeholde følgende informationer:

 • Hvilke oplysninger der indsamles, og til hvilket formål, samt hvilke tekniske hjælpemidler EU benytter til at indsamle personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde et bestemt formål.
 • Hvem oplysningerne videregives til.
 • Hvordan du kan se dine oplysninger, kontrollere, at de er korrekte, og eventuelt få dem rettet.
 • Hvor længe dine oplysninger gemmes.
 • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger der træffes for at beskytte oplysningerne mod eventuelt misbrug eller uberettiget adgang.
 • Hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller vil klage.

Europa Analytics

Europa Analytics måler effektiviteten af Europa-Kommissionens sider på EUROPA-websitet.

Websitebesøgende spores automatisk ved hjælp af persistente førstepartscookies fra Europa-sitet. Du kan vælge, at Piwik ikke skal kunne spore dig (opt-out). Hvis du skifter mening, kan du vælge, at Piwik må spore dig igen (opt-in).

Du kan se din aktuelle status og foretage dit valg ved at sætte hak i det relevante felt i teksten herunder.

Europa-Kommissionen forvalter på vegne af alle EU's institutioner og organer det interinstitutionelle website (europa.eu). Du kan besøge følgende side for den juridiske meddelelse, hvis du ikke vil spores på disse sider.

Andre EU-institutioner og -organer end Kommissionen bruger indtil videre deres egne analysesystemer. Du kan finde flere oplysninger på deres sider med juridiske meddelelser.

Dit valg om ikke at blive sporet af Piwik ændrer ikke din brugeroplevelse på Europa-sitet.

Mere om Europa Analytics

Kontakt via Europa-sitet

Mange sider på Europaserveren har en kontaktknap, som aktiverer din e-mailsoftware og opfordrer dig til at sende dine kommentarer til en bestemt postkasse. Hvis du sender os en mail, registrerer vi kun de personoplysninger, der er nødvendige for at svare.

Hvis det team, der administrerer postkassen, ikke kan besvare dit spørgsmål, sender de det videre til en anden afdeling. Du får en mail med oplysninger om, hvem dit spørgsmål er blevet sendt til.

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af din e-mail og personoplysningerne deri, skal du bare lade dem indgå i din mail.

Beskyttelse af oplysninger

Alle personoplysninger lagres på en computer hos den eksterne underleverandør, der er registerfører, og som skal sikre, at bestemmelserne om databeskyttelse og fortrolighed i forordning (EU) 2018/1725 overholdes. 

Kontrol, ændring eller sletning af oplysninger

Hvis du ønsker at kontrollere, ændre eller slette de personoplysninger, som er lagret på Europa-websitet og dets underordnede sider, kan du sende en e-mail til Europa-websites registeransvarlige i Generaldirektoratet for Kommunikation på nedenstående adresse. Sørg for tydeligt at beskrive, hvad du ønsker der bliver gjort, og angiv URL'en for det website/de websider, din henvendelse vedrører.

E-mail: europamanagement@ec.europa.eu