Beskyttelse af personoplysninger

Europa-Kommissionen har en politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Politikken for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU-institutionerne er baseret på forordning (EU) 2018/1725 om beskyttelse af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer.

Denne politik omfatter alle Europa-Kommissionens websteder inden for domænet ec.europa.eu. Selv om man kan browse sig rundt i de fleste af disse websteder uden at opgive personoplysninger, kræves der i nogle tilfælde sådanne oplysninger, for at man kan få adgang til de ønskede e-tjenester.

Hvis websteder kræver sådanne oplysninger, behandles de i fuld overensstemmelse med ovennævnte forordning, og webstedernes særlige databeskyttelseserklæringer indeholder oplysninger om brugen af dine data.

I denne forbindelse gælder følgende:

 • for hver enkelt e-tjeneste sikrer en registeransvarlig forenelighed, at den er i overensstemmelse med politikken for beskyttelse af privatlivets fred
 • inden for Europa-Kommissionen sikrer den databeskyttelsesansvarlige, at forordningen anvendes, og vedkommende rådgiver de registeransvarlige om, hvordan de opfylder deres forpligtelser

 • for alle EU-institutionerne fungerer den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse som en uafhængig kontrolmyndighed.

Europa-Kommissionen websteder på domænet ec.europa.eu kan indeholde links til eksterne websteder. For at bruge indhold fra eksterne sider på vores websteder, kan det være nødvendigt at acceptere deres specifikke betingelser, herunder deres cookiepolitik, som vi ikke har nogen kontrol over.

E-tjenester

En e-tjeneste på Europa er en service eller ressource, der forbedrer kommunikationen mellem borgerne og EU-institutionerne.

Europa tilbyder 3 former for e-tjenester:

 • informationstjenester, der giver let og effektiv adgang til information
 • interaktive kommunikationstjenester til at lette politiske høringer og feedback
 • transaktionstjenester, som giver mulighed for visse basale former for transaktioner med EU, f.eks. offentlige indkøb, finansielle transaktioner, ansættelse, tilmelding til arrangementer og bestilling af dokumenter.

Information i en særlig databeskyttelseserklæring

En specifik erklæring om beskyttelse af privatlivets fred vil indeholde følgende informationer om brug af data:

 • hvilke oplysninger, der indsamles
 • til hvilket formål, de indsamles
 • de tekniske midler, hvormed de indsamles
 • hvem, der ser dine oplysninger
 • hvordan du kan tilgå oplysningerne og kan kontrollere, at de er korrekte og rette dem
 • hvor længe dine oplysninger gemmes.
 • hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der træffes for at beskytte dine oplysninger
 • hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller vil klage.

Europa Analytics

Europa Analytics måler effektiviteten af Europa-Kommissionens sider på Europa-webstedet.

Du kan frit vælge at afvise brugen af denne tjeneste – enten via cookiebanneret øverst på den første side, du besøger, eller på Europa Analytics' side.

Dit valg om ikke at anvende denne tjeneste ændrer ikke din brugeroplevelse på Europa-siderne.

Mere om Europa Analytics

Kontakt via Europa-sitet

Mange sider på Europaserveren har en kontaktknap, som aktiverer din e-mailsoftware og opfordrer dig til at sende dine kommentarer til en bestemt postkasse.

Hvis du sender os en mail, registrerer vi kun de personoplysninger, der er nødvendige for at svare.

Din e-mail vil blive videresendt til en anden tjeneste, hvis teamet bag postkassen ikke er i stand til at besvare dit spørgsmål. Du får en mail med oplysninger om, hvem dit spørgsmål er blevet sendt til.

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af din e-mail og personoplysningerne deri, skal du bare lade dem indgå i din mail.

Beskyttelse af oplysninger

Europa-Kommissionens lagring af indsamlede personoplysninger er underlagt Kommissionens afgørelse af januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.

I tilfælde, hvor de indsamlede personoplysninger lagres på en computer hos en ekstern underkontrahent, der fungerer som registerfører, er denne bundet af særlige kontraktbestemmelser og af de fortrolighedsforpligtelser, der følger af den generelle forordning om databeskyttelse fra april 2016. 

 

Kontrol, ændring eller sletning af oplysninger

Hvis du ønsker at kontrollere, ændre eller slette de personoplysninger om dig, som er lagret på Europa-webstedet og dets underordnede sider, kan du kontakte Europa-webstedets kommunikationsenhed i Generaldirektoratet for Kommunikation ved brug af nedenstående formular.
I din e-mail skal du tydeligt anføre, hvad din anmodning drejer sig om (kontrol, ændring eller sletning af personoplysninger, der er offentliggjort på Europa-webstedet) og medtage URL-adressen for det websted/de websider, som din anmodning omhandler.