Beskyttelse af personoplysninger

EU har en politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Politikken for "beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne" er i øjeblikket baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 (og ikke på den generelle forordning om databeskyttelse, forordning 2016/679, som ophæver forordning 95//46/EF. Den nye udgave af forordning 45/2001 er under vedtagelse. De juridiske meddelelser på Europa-sitet vil blive opdateret i overensstemmelse med den nye version.

Denne generelle politik omfatter alle EU-institutionernes websites inden for domænet .eu. Selv om man kan browse rundt på de fleste af disse websteder uden at opgive oplysninger om sig selv, kræves der i nogle tilfælde personoplysninger, for at man kan få adgang til de ønskede e-tjenester. Websites, der kræver sådanne oplysninger, behandler dem i overensstemmelse med den politik, der er beskrevet i ovennævnte forordning, og oplyser om brugen af dine data i deres særlige databeskyttelseserklæringer.

I denne forbindelse gælder følgende:

 • For hver enkelt e-tjeneste afgør en registeransvarlig, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger, og vedkommende kontrollerer, at den pågældende e-tjeneste er i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af privatlivets fred.
 • Inden for hver enkelt institution sikrer en databeskyttelsesansvarlig, at forordningens bestemmelser anvendes, og vedkommende rådgiver de registeransvarlige om, hvordan de opfylder deres forpligtelser (se forordningens artikel 24).
 • For alle EU-institutionerne fungerer den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse som en uafhængig kontrolmyndighed (se forordningens artikel 41-45).

Alle EU-institutionernes websites på domænet .eu indeholder links til eksterne websites. Da vi ikke kontrollerer dem, anbefaler vi, at du tjekker deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Hvad er en e-tjeneste?

En e-tjeneste på EUROPA er en tjeneste eller kilde, som stilles til rådighed på internettet for at forbedre kommunikationen mellem borgerne og erhvervslivet på den ene side og EU-institutionerne på den anden side.

EUROPA tilbyder 3 former for e-tjenester:

 • Informationstjenester, som giver borgerne, medierne, erhvervslivet, myndighederne og andre beslutningstagere let og effektiv adgang til information og dermed skaber større åbenhed og forbedrer kendskabet til EU's politikker og aktiviteter
 • Interaktive kommunikationstjenester, som gør det muligt at skabe bedre kontakt med borgerne, virksomhederne, civilsamfundet og de offentlige aktører og dermed letter de politiske høringer og giver mulighed for at give feedback og lette udformningen af politikker, aktiviteter og tjenester i EU
 • Transaktionstjenester, som giver adgang til visse basale former for transaktioner med EU, f.eks. offentlige indkøb, finansielle transaktioner, ansættelse, tilmelding til arrangementer, erhvervelse eller køb af dokumenter osv.

Information i en særlig databeskyttelseserklæring

En særlig databeskyttelseserklæring indeholder følgende informationer om brug af dine data:

 • Hvilke oplysninger der indsamles, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler. EU indsamler udelukkende personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for et bestemt formål. Oplysningerne vil ikke blive genanvendt til noget upassende formål.
 • Hvem oplysningerne videregives til. EU videregiver kun oplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt for det formål, der er beskrevet ovenfor, og for de nævnte (kategorier af) modtagere. EU videregiver ikke personoplysninger i markedsføringsøjemed.
 • Hvordan du kan se dine personoplysninger, kontrollere, at de er korrekte, og eventuelt få dem rettet. Som registreret har du også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af legitime vægtige grunde, medmindre de er indsamlet for at opfylde en retlig forpligtelse eller er nødvendige af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i, eller skal anvendes til et formål, du har givet dit udtrykkelige samtykke til.
 • Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. EU opbevarer kun oplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller viderebehandlingen.
 • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger der træffes for at beskytte oplysningerne mod eventuelt misbrug eller uberettiget adgang.
 • Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål eller vil klage?

Europa Analytics 

Europa Analytics måler effektiviteten af Europa-Kommissionens sider på EUROPA-websitet.

Websitebesøgende spores automatisk ved hjælp af persistente førstepartscookies fra Europa-sitet. Du kan vælge, at Piwik ikke skal kunne spore dig (opt-out). Hvis du skifter mening, kan du vælge, at Piwik må spore dig igen (opt-in).

Du kan se din aktuelle status og foretage dit valg ved at sætte hak i det relevante felt i teksten herunder.

Europa-Kommissionen forvalter på vegne af alle EU's institutioner og organer det interinstitutionelle website (europa.eu). Du kan besøge følgende side for den juridiske meddelelse, hvis du ikke vil spores på disse sider.

Andre EU-institutioner og -organer end Kommissionen (f.eks. Europa-Parlamentet) bruger indtil videre deres egne Analytics-systemer. Du kan finde flere oplysninger på siden for den juridiske meddelelse.

Dit valg om ikke at blive sporet af Piwik ændrer ikke din brugeroplevelse på Europa-sitet.

Mere om Europa Analytics

Hvordan behandler vi de e-mails, du sender os?

Mange sider på Europaserveren har en kontaktknap, som aktiverer din e-mailsoftware og opfordrer dig til at sende dine kommentarer til en bestemt postkasse.

Hvis du sender os en mail, registrerer vi kun de personoplysninger, der er nødvendige for at svare. Hvis det team, der administrerer postkassen, ikke kan besvare dit spørgsmål, sender de det videre til en anden afdeling. Du får en mail med oplysninger om, hvem dit spørgsmål er blevet sendt til.

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af din e-mail og personoplysningerne deri, skal du bare lade dem indgå i din mail.

Hvordan beskytter og sikrer vi dine oplysninger?

De personoplysninger, der indsamles, og alle oplysninger i forbindelse med ovennævnte høring lagres på en computer hos den eksterne underleverandør som beskrevet ovenfor, og den behandler oplysningerne og garanterer, at reglerne om beskyttelse af personoplysninger i forordning (EF) nr. 45/2001, overholdes. 

Hvordan kan du kontrollere, ændre eller slette dine oplysninger?

Hvis du vil kontrollere, hvilke personoplysninger den registeransvarlige har indsamlet om dig, eller have dem ændret, rettet eller slettet, bedes du kontakte den registeransvarlige på kontaktadressen nedenfor og klart angive, hvad du ønsker. 

Kontakt

Kontakt

Kontakt Europa-Kommissionen, stil generelle spørgsmål om EU eller få information om besøg i EU's institutioner.