Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Teisės darbo vietoje

© Yuttana Studio / Adobe Stock

Kiekvienas ES darbuotojas turi tam tikras minimalias teises, susijusias su:

  • darbuotojų sveikata ir sauga: bendros teisės ir pareigos, darbo vietos, darbo įranga, konkretus pavojus ir pažeidžiami darbuotojai;
  • lygiomis moterų ir vyrų galimybėmis: vienodas elgesys su moterimis ir vyrais darbo vietoje, nėštumas, motinystės, vaiko priežiūros atostogos;
  • apsauga nuo diskriminacijos dėl lyties, rasės, religijos, amžiaus, negalios ir lytinės orientacijos;
  • darbo teise: darbas ne visą darbo laiką, terminuotos darbo sutartys, darbo laikas, jaunimo užimtumas, darbuotojų informavimas ir konsultavimas.

ES šalys privalo užtikrinti, kad nacionaliniais teisės aktais būtų ginamos šios ES užimtumo teisės aktuose (direktyvose) nustatytos teisės.

Jei manote, kad jūsų teisių nepaisoma, pirmiausia kreipkitės į savo šalies darbo inspekciją, darbo teismą ir pan.

Bendrinti šį puslapį