Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw rechten op het werk

© Yuttana Studio / Adobe Stock

Iedere werknemer in de EU heeft bepaalde minimumrechten in verband met:

  • gezondheid en veiligheid op het werk: algemene rechten en plichten, arbeidsomstandigheden, gereedschap, specifieke risico's en kwetsbare werknemers
  • gelijke kansen tussen mannen en vrouwen: gelijke behandeling op het werk, zwangerschap, bevallingsverlof, ouderschapsverlof
  • bescherming tegen discriminatie op grond van geslacht, ras, geloof, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid
  • arbeidsrecht: deeltijdwerk, vaste arbeidscontracten, werktijden, werkende jongeren, informatie en raadpleging van werknemers

Alle EU-landen moeten er zelf voor zorgen dat hun nationale wetten de rechten garanderen die zijn vastgelegd in de EU-arbeidswetgeving (richtlijnen).

Heeft u het gevoel dat uw rechten niet worden gerespecteerd, klop dan eerst aan bij de arbeidsinspectie, de arbeidsrechtbank enz. in uw land.

Delen