Informatie in vele talen

Bij ons taalbeleid proberen we het juiste evenwicht te vinden tussen respect voor de vele talen van onze lezers in de EU, en praktische overwegingen zoals de kosten.

Bepaalde documenten, zoals wetgeving, verschijnen altijd in alle talen van de EU. Andere zijn dan weer uitsluitend in één taal beschikbaar, of in een bepaalde combinatie van talen als uit onderzoek blijkt dat we daarmee op de meest efficiënte manier zo veel mogelijk mensen bereiken.

We publiceren alles in ieder geval in het Engels, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat dit voor ongeveer 90% van alle bezoekers aan onze sites de eerste vreemde taal of de moedertaal is. Wij gaan ook na in welke talen de gebruikers onze pagina's opvragen, zodat we die kunnen laten vertalen in de meest "populaire" talen.

Er komt voortdurend nieuw materiaal bij op onze websites. Een webpagina die nu nog niet in uw favoriete taal beschikbaar is, zit misschien al wel bij onze vertalers in de pijplijn. Wij publiceren dan de vertaling, zodra zij beschikbaar is.

Zoeken naar materiaal in uw taal

Op deze website worden alle 24 officiële talen van de EU gebruikt:

Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds.

De taal waarin u een bepaalde webpagina bekijkt, staat bovenaan de pagina. Klik op het tekstballonnetje als u wilt overstappen naar een andere taal. We laten dan zien in welke talen de webpagina wel en niet beschikbaar is.

 Openbare raadplegingen en feedback

Om mensen makkelijker te laten deelnemen aan de beleidsvorming en het wetgevingsproces van de EU houdt de Europese Commissie regelmatig openbare raadplegingen in de vorm van online-enquêtes. De vragenlijsten zijn dan altijd in het Engels, Frans en Duits beschikbaar, maar vaak ook in de meeste andere officiële EU-talen. Gaat het om een nieuw initiatief dat al op het werkprogramma van de Commissie staat, dan bestaat de vragenlijst doorgaans in 23 officiële EU-talen.

Wilt u meer weten over openbare raadplegingen en hoe u kunt bijdragen aan het beleid en het wetgevingsproces van de EU, ga dan naar de pagina Geef uw mening op deze website.