Henkilötietojen suoja

Euroopan komissio on sitoutunut turvaamaan käyttäjien yksityisyyden suojan.

Henkilötietojen suoja perustuu 23.10.2018 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1725 luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta.

Yksityisyyden suojan periaatetta sovelletaan kaikkiin Euroopan komission verkkosivustoihin ec.europa.eu-verkkotunnuksen alaisuudessa. Vaikka näitä sivustoja voi selata antamatta itsestään minkäänlaisia henkilötietoja, joidenkin sähköisten palvelujen käyttäminen edellyttää sitä.

Annettuihin henkilötietoihin sovelletaan edellä mainitussa asetuksessa vahvistettuja periaatteita. Lisäksi jokaisella sivustolla esitetään sivustokohtaiset tietosuojaperiaatteet, joissa selitetään, mihin tietoja käytetään.

Tämän toteuttamiseksi:

 • Rekisterinpitäjä selvittää jokaisen sähköisen palvelun osalta, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään, ja varmistaa, että palvelun yhteydessä noudatetaan tietosuojaperiaatteita.
 • Euroopan komission tietosuojavastaava varmistaa, että asetuksen säännöksiä noudatetaan, ja neuvoo rekisterinpitäjiä asetuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisessa.
 • Kaikkien toimielinten riippumattomana valvontaviranomaisena toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu.

Euroopan komission verkkosivustoilla ec.europa.eu-verkkotunnuksen alaisuudessa on linkkejä myös ulkopuolisille sivustoille. Kolmansien osapuolten sisällön käyttäminen verkkosivuillamme saattaa edellyttää niiden käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttöehtoihin voi sisältyä esimerkiksi evästeisiin liittyviä ehtoja, joihin emme voi vaikuttaa.

Sähköiset palvelut

Europa-portaalin sähköisellä palvelulla eli e-palvelulla tarkoitetaan internetin välityksellä tarjottavaa palvelua tai apukeinoa, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua kansalaisten ja yritysten sekä EU:n toimielinten välillä.

Europa-sivustoilla on kolmenlaisia sähköisiä palveluja:

 • tietopalvelut, joiden avulla kansalaiset, tiedotusvälineet, yritykset, viranomaiset ja muut tahot saavat tietoja vaivattomasti ja tehokkaasti
 • vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, joilla edistetään EU:n yhteydenpitoa kansalaisiin, yrityksiin sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon edustajiin ja helpotetaan kuulemisten järjestämistä ja palautteen antamista
 • asiointipalvelut, joiden välityksellä voidaan hoitaa mm. EU:n hankintoihin, rahaliikenteeseen tai rekrytointiin liittyviä asioita, ilmoittautua EU:n järjestämiin tapahtumiin, hankkia asiakirjoja jne.

Sivustokohtaiset tietosuojaperiaatteet
Sivustokohtaisissa tietosuojaperiaatteissa täsmennetään seuraavat tietojen käyttöä koskevat seikat:

 • Mitä tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin. EU kerää henkilötietoja ainoastaan erikseen määriteltäviin tarkoituksiin.
 • Kenelle tietoja luovutetaan.
 • Miten tiedot voidaan tarkistaa ja tarvittaessa oikaista.
 • Kuinka kauan tietoja säilytetään.
 • Miten estetään tietojen väärinkäyttö ja luvaton pääsy tietojärjestelmiin.
 • Kenelle kysymykset ja valitukset osoitetaan.

Europa Analytics

Europa Analytics -palvelu analysoi Euroopan komission Europa-sivustojen vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Voit kieltää palvelun käytön joko ensimmäisellä sivukäynnillä avautuvan evästeilmoituksen kautta tai Europa Analytics -sivulla.

Palvelun kieltäminen ei vaikuta Europa-sivustojen käytettävyyteen.

Lisätietoa Europa Analyticsistä

Yhteydenotot

Monilla Europa-verkkosivuilla on Yhteydenotot-linkki, joka avaa sähköpostiohjelman ja jonka avulla voi lähettää kommentteja tiettyyn sähköpostilaatikkoon. Kun lähetät tällaisen viestin, henkilötietojasi kerätään ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen vastaamisen kannalta.

Jos sähköpostilaatikosta vastaava tiimi ei pysty vastaamaan kysymykseen, se lähettää viestisi edelleen toiseen yksikköön. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, mihin yksikköön kysymyksesi on toimitettu.

Jos sinulla on kysyttävää sähköpostiviestisi ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä, voit sisällyttää kysymykset viestiisi.

Tietojen väärinkäytön estäminen

Kerätyt henkilötiedot tallennetaan tietojenkäsittelijänä toimivan ulkopuolisen alihankkijan tietokoneelle. Alihankkijan on huolehdittava asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisen tietosuojan ja luottamuksellisuuden toteutumisesta. 

Tietojen tarkistaminen, muuttaminen ja poistaminen

Jos haluat tarkistaa, mitä henkilötietoja Europa-sivuston tai sen alisivuston vastaava rekisterinpitäjä on tallentanut sinusta, tai haluat muuttaa tai poistaa tietoja, lähetä sähköpostiviesti Europa-sivuston vastaavalle rekisterinpitäjälle seuraavaan osoitteeseen. Erittele viestissäsi selkeästi, mitä pyyntösi koskee, ja liitä siihen niiden verkkosivujen url-osoite, joista on kyse.

Sähköposti: europamanagement@ec.europa.eu