Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Egyenlőségközpontú Unió: A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, 2021 és 2030 közötti időszakra szóló stratégia

Az Európai Bizottság 2021 márciusában elfogadta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, 2021 és 2030 közötti időszakra szóló stratégiát.

A stratégia a korábbi, 2010–2020 közötti időszakra szóló európai fogyatékosságügyi stratégia eredményeire épül, amely megteremtette az utat az akadálymentes Európa felé, és elősegítette, hogy a fogyatékossággal élő személyek maradéktalanul gyakorolhassák jogaikat, és teljeskörűen részt vehessenek a társadalomban és a gazdaságban. Az elmúlt évtizedben elért eredmények ellenére a fogyatékossággal élő személyek még mindig jelentős akadályokkal szembesülnek, és jobban ki vannak téve a szegénység és a társadalmi kirekesztődés kockázatának.

E stratégia azt hivatott biztosítani, hogy Európában minden fogyatékos személy, nemre, faji vagy etnikai származásra, vallásra vagy meggyőződésre, korra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélkül:

 • élhessen emberi jogaival;
 • másokéval egyenlő esélyekkel és hozzáféréssel rendelkezzen ahhoz, hogy részt vegyen a társadalomban és a gazdaságban;
 • meg tudja határozni, hol, hogyan és kivel él;
 • szabadon mozoghasson az EU-ban, függetlenül attól, hogy milyen támogatásra van szüksége;
 • és ne legyen része semmiféle megkülönböztetésben.

Ez az új és megerősített stratégia figyelembe veszi a fogyatékosság sokféleségét, beleértve a hosszú távú fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodásokat (a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 1. cikkével összhangban), amelyek gyakran láthatatlanok.

A stratégia kezeli a nők, a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő és társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdő menekültek többszörös hátrányos helyzetéből adódó kockázatokat, és interszekcionális megközelítésen alapul, összhangban az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendjével és fenntartható fejlődési céljaival.

Az új stratégia ezért nagy léptékű intézkedéseket és kiemelt kezdeményezéseket irányoz elő különböző területeken, és számos prioritást vázol fel, így például a következőket:

 • akadálymentesség: a szabad mozgás és letelepedés lehetősége, valamint a demokratikus folyamatban való részvétel;
 • tisztességes életminőség és önálló életvitel, különös hangsúlyt fektetve az intézményesítettség csökkentésére, a szociális védelemre és a megkülönböztetésmentességre a munkahelyen;
 • egyenlő részvétel, azaz a fogyatékos személyek hatékony védelme a megkülönböztetés és az erőszak minden formájával szemben, valamint az igazságszolgáltatáshoz, az oktatáshoz, a kultúrához, a sporthoz és az idegenforgalomhoz, továbbá az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása számukra;
 • az EU példamutató szerepe;
 • az EU azon szándéka, hogy megvalósítsa ezt a stratégiát;
 • a fogyatékos személyek jogainak világszintű előmozdítása.

A Bizottság támogatni fogja a tagállamokat nemzeti stratégiáik és cselekvési terveik alakításában úgy, hogy azok eredményesebben végrehajtsák a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt és az e területre vonatkozó uniós jogszabályokat.

Az Európai Bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy járuljanak hozzá ehhez az új és megerősített stratégiához, amely keretként szolgál az uniós fellépésekhez és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtásához.

Oldal megosztása