Mitmekeelne teave

Euroopa Komisjon austab kõikide ELi keelte kõnelejate soovi saada teavet oma emakeeles, kuid peab samal ajal arvestama ka praktiliste piirangutega, mis on seotud näiteks tõlkekuludega.

Teatavat liiki teave (nt õigusaktid) on alati kättesaadav kõigis ELi keeltes. Muu teave võib mõnikord olla ainult ühes keeles või keeltes, mille puhul kasutajauuringud näitavad, et need aitavad meil võimalikult tõhusalt jõuda kõige laiema lugejaskonnani.

Kogu teave avaldatakse vähemalt inglise keeles, sest uuringud on näidanud, et umbes 90% meie saitide külastajatest oskab inglise keelt, mis on kas nende eelistatud võõrkeel või emakeel. Jälgime ka seda, kuidas meie lehtede külastajad neid kasutavad, et näha, kas nad soovivad vaadata lehekülgi konkreetses keeles, et saaksime taotleda kõige „suurema nõudlusega“ veebilehtede tõlkimist.

Veebisaidile lisatakse pidevalt uut teavet ja olemasolevat ajakohastatakse. See tähendab, et kui mõnda veebilehte teie soovitud keeles veel ei ole, võib see lihtsalt praegu tõlkimisel olla. Avaldame kõik tõlked esimesel võimalusel.

Kuidas leida teavet oma emakeeles?

Meie veebisaidil on teavet 24 ELi ametlikus keeles:

bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovakkia, sloveenia, soome, taani, tšehhi ja ungari keel.

Keel, milles te veebisaiti parasjagu näete, on märgitud iga veebilehe ülaosas. Klõpsake ikoonil, kui soovite vaadata mõnda muud keelt. Keeled, milles veebileht on või ei ole kättesaadav, on vastavalt märgitud.

 Avalikud konsultatsioonid ja tagasiside

Selleks et inimestel oleks lihtsam osaleda ELi poliitika ja õigusloome kujundamises, korraldab Euroopa Komisjon regulaarselt avalikke konsultatsioone, milleks kasutatakse veebipõhiseid küsimustikke. Need on alati kättesaadavad vähemalt inglise, prantsuse ja saksa keeles ning sageli ka enamikus teistes ELi keeltes. Komisjoni tööprogrammis loetletud uusi algatusi käsitlevate avalike konsultatsioonide küsimustikud on tavaliselt kättesaadavad 23 ELi ametlikus keeles.

Kui soovite saada lisateavet avalike konsultatsioonide kohta ja näha, kuidas lüüa kaasa ELi poliitika ja õigusloome kujundamises, külastage palun rubriiki „Avaldage arvamust!“.