Isikuandmete kaitse

Euroopa Liit kaitseb kasutaja privaatsust.

Üksikisikute kaitse põhimõtted isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu institutsioonides põhinevad määrusel (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes.

Need põhimõtted hõlmavad kõiki Euroopa Komisjoni veebisaite .eu domeenis. Kuigi võite lehitseda enamikke neist veebisaitidest ilma enda kohta teavet jätmata, on teatavatel juhtudel soovitud e-teenuste kasutamiseks vaja sellist teavet siiski esitada.

Veebisaidid, mis nõuavad sellise teabe esitamist, töötlevad seda eespool nimetatud määrust täielikult järgides ning annavad oma konkreetsetes isikuandmete kaitse põhimõtetes teavet teie andmete kasutamise kohta.

Sellest lähtuvalt:

 • tagab vastutav töötleja iga e-teenuse puhul vastavuse isikuandmete kaitse põhimõtetele;
 • Euroopa Komisjoni puhul tagab tema andmekaitseametnik määruse sätete kohaldamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel;

 • kõikide institutsioonide puhul toimib sõltumatu järelevalveasutusena Euroopa Andmekaitseinspektor.

Domeenis ec.europa.eu asuvad Euroopa Komisjoni veebisaidid võivad sisaldada linke kolmandate poolte saitidele. Et kasutada nende saitide sisu meie veebisaidil, võib olla vajalik nõustuda nende konkreetsete kasutustingimustega, sh nende küpsiste kasutamise põhimõtetega, mille üle meil puudub kontroll.

E-teenused

Europa portaalis on e-teenus teenus või vahend, mis hõlbustab teabevahetust inimeste ja Euroopa institutsioonide vahel.

Europa portaalis pakutakse kolme liiki e-teenuseid:

 • teabeteenused, mis võimaldavad saada lihtsa ja tõhusa juurdepääsu teabele,
 • interaktiivsed kommunikatsiooniteenused, mis hõlbustavad poliitikaalast konsulteerimist ning tagasiside andmist,
 • asjaajamisteenused, mis võimaldavad teha ELiga kõiki peamisi toiminguid, näiteks hanked, finantstehingud, värbamine, üritustele registreerimine ja dokumentide tellimine.

Teave konkreetsetes isikuandmete kaitse põhimõtetes

Konkreetsed isikuandmete kaitse põhimõtted sisaldavad teie andmete kasutamise kohta järgmist teavet:

 • millist teavet kogutakse,
 • millisel otstarbel seda tehakse,
 • milliste tehniliste vahendite abil seda tehakse,
 • kes näevad teie kohta käivat teavet,
 • kuidas oma andmetele ligi pääseda, et veenduda nende õigsuses ning vajaduse korral neid parandada,
 • kui kaua teie andmeid hoitakse,
 • milliste turvameetmetega teie andmeid kaitstakse,
 • kelle poole pöörduda küsimuste või kaebustega.

Europa Analytics

Europa Analytics on veebianalüüsi kommertsteenus, mille abil mõõdetakse Europa portaalis olevate Euroopa Komisjoni veebisaitide mõju ja tõhusust.

Teil on võimalik otsustada, et te ei soovi, seda teenust kasutada, kas küpsisebänneri kaudu, mida näete esimesel lehel, mida külastate, või Europa Analyticsi veebisaidil.

Otsus teenust mitte kasutada ei mõjuta teie navigeerimisvõimalusi Europa portaali saitidel.

Europa Analytics – lisateave

Europa portaali saitide kaudu ühenduse võtmine

Paljudel Europa portaali veebisaitidel on kontaktnupp, mis aktiveerib e-kirja tarkvara ning palub teil saata oma märkused spetsiaalsesse postkasti.

Kui sellise sõnumi saadate, kogutakse vaid vastamiseks vajalikud isikuandmed.

Kui asjaomast postkasti haldav talitus ei oska teie küsimusele vastata, siis saadetakse see edasi muule talitusele. Teid teavitatakse e-posti teel, millisele talitusele teie küsimus on edastatud.

Kui teil on küsimusi teie saadetud e-kirja ja asjaomaste isikuandmete töötlemise kohta, lisage need palun oma sõnumile.

Teabe kaitsmine

Kogutud isikuandmed talletab Euroopa Komisjon vastavalt komisjoni 2017. aasta jaanuari otsusele Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Kui kogutud isikuandmed salvestatakse töötlejana toimiva välise töövõtja arvutis, kehtivad tema suhtes konkreetsed lepingutingimused ja 2016. aasta aprilli isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevad konfidentsiaalsuskohustused. 

 

Isikuandmete kontrollimine, muutmine ja kustutamine

Kui soovite kontrollida, milliseid isikuandmeid on Europa veebisait ja selle alasaidid teie kohta talletanud, neid muuta või need kustutada, võtke palun allpool esitatud vormi vahendusel ühendust teabevahetuse peadirektoraadi Europa veebisaidi teabevahetuse üksusega.
E-kirjas märkige selgelt oma soov (Europa portaali veebisaitidel avaldatud isikuandmete kontrollimine, muutmine või kustutamine) ja selle veebisaidi/-lehe URL, mille kohta teie taotlus käib.