Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Teagmháil

  • Comhairle a chabhróidh leat fadhbanna praiticiúla a réiteach maidir le feidhmiú do chearta san Eoraip
  • Faisnéis ghinearálta mar gheall ar ábhair AE in aon cheann de theangacha oifigiúla an AE
  • Glaoigh ar an uimhir shaorghlao 00800 6 7 8 9 10 11 ó áit ar bith san AE. Faigh amach tuilleadh...…

Tabharfaidh Ionad Teagmhála Europe Direct freagra ort má iarann tú eolas nó doiciméid a bhaineann le gníomhaíochtaí de chuid na hArd-Stiúrthóireachta um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus um Uilechuimsitheacht.

Níl aon nuacht ghaolmhar ann le sé mhí.

An leathanach seo a chomhroinnt: