Faisnéis i líon mór teangacha

Tá sé d’aidhm againn cothromaíocht réasúnta a bhaint amach idir meas a léiriú ar chainteoirí theangacha an Aontais agus ceisteanna praiticiúla ar nós chostas an aistriúcháin.

Tá nithe áirithe ann, an reachtaíocht mar shampla, agus bíonn siad ar fáil i gcónaí i ngach ceann de theangacha an Aontais. D’fhéadfadh sé nach mbeadh nithe eile ar fáil ach in aon teanga amháin nó i dteaglaim teangacha a chuirfidh ar ár gcumas, mar atá léirithe ag taighde ar úsáideoirí, an lucht léite is mó a shroicheadh ar an mbealach is éifeachtúla.

Déantar gach ní a fhoilsiú i mBéarla ar a laghad, mar go bhfuil sé léirithe le taighde gurb é an Béarla teanga dhúchais nó an teanga iasachta is fearr le 90% díobh siúd a théann chuig ár suíomhanna. Déanaimid monatóireacht freisin ar iompar úsáideoirí nuair atá siad ag iarraidh leathanaigh a fheiceáil i dteanga ar leith, ionas gur féidir linn aistriúchán a iarraidh ar na leathanaigh is mó a bhfuil éileamh orthu.

Bíonn ábhar nua á chur leis an suíomh gréasáin seo agus bíonn sé á nuashonrú i rith an ama. Dá bhrí sin, mura bhfuil leathanach gréasáin ar fáil sa teanga a theastaíonn uait, is féidir go bhfuil sé á aistriú go fóill. Foilsímid aistriúcháin de réir mar a bhíonn siad ar fáil.

Inneachar a aimsiú i do rogha teanga

Úsáidtear gach ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais ar an suíomh gréasáin seo:

an Béarla, an Bhulgáiris, an Chróitis, an Danmhairgis, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Ollainnis, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an Spáinnis, an tSeicis, an tSualainnis agus an Ungáiris.

Tá an teanga ina bhfuil tú ag breathnú ar an suíomh gréasáin léirithe ar bharr gach leathanaigh gréasáin. Cliceáil ar an deilbhín más mian leat athrú go teanga eile. Léireofar na teangacha ina bhfuil leathanach gréasáin ar leith ar fáil.

 Comhairliúcháin phoiblí agus aiseolas

Chun é a dhéanamh níos éasca do dhaoine páirt a ghlacadh i bpróiseas ceaptha beartas agus i bpróiseas reachtóireachta an Aontais, seolann an Coimisiún Eorpach comhairliúcháin phoiblí go rialta i bhfoirm ceistneoirí ar líne. Bíonn na ceistneoirí sin ar fáil i gcónaí i mBéarla, i bhFraincis agus i nGearmáinis ar a laghad, agus go minic i bhformhór theangacha an Aontais. Maidir le ceistneoirí do chomhairliúcháin phoiblí a bhaineann le tionscnaimh nua atá liostaithe i gClár Oibre an Choimisiúin, is iondúil go mbíonn siad ar fáil i dtrí cinn agus fiche de theangacha oifigiúil an Aontais.

Chun tuilleadh eolais a chur ar chomhairliúcháin phoiblí agus ar an dóigh ar féidir leat páirt a ghlacadh i bpróiseas ceaptha beartas agus próiseas reachtóireachta an Aontais, téigh chuig an roinn Cloisimis Uait den suíomh gréasáin seo.