Cosaint sonraí pearsanta

Tá an Coimisiún Eorpach tiomanta príobháideachas an úsáideora a chosaint.

An beartas maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí an Aontais, tá sé bunaithe ar Rialachán (AE) 2018/1725 maidir le cosaint sonraí pearsanta ag institiúidí, eagraíochtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais.

Baineann an beartas sin le suíomhanna gréasáin uile an Choimisiúin Eorpaigh atá san fhearann ec.europa.eu. Cé gur féidir leat brabhsáil sa chuid is mó de na suíomhanna gréasáin gan aon fhaisnéis phearsanta a thabhairt, tá cásanna áirithe ann agus sna cásanna sin is gá faisnéis a thabhairt ionas gur féidir na ríomhsheirbhísí atá á lorg agat a chur ar fáil.

Na suíomhanna gréasáin a éilíonn an cineál sin faisnéise, caitheann siad léi i gcomhréir iomlán leis an rialachán thuas agus cuireann siad eolas faoin gcaoi a n-úsáidtear do shonraí ar fáil ina ráitis shonracha um beartas príobháideachais.

Is é a chiallaíonn sin:

 • le haghaidh gach ríomhsheirbhís, gurb é rialaitheoir a chinntíonn an chomhréireacht leis an mbeartas príobháideachais
 • i gcás an Choimisiúin, gurb é an tOifigeach Cosanta Sonraí a chinntíonn go gcuirtear an rialachán i bhfeidhm agus a thugann comhairle do rialaitheoirí maidir lena n-oibleagáidí a chomhlíonadh

 • i gcás na n-institiúidí go léir, gurb é an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí atá ina údarás neamhspleách faireacháin

Féadfaidh na suíomhanna gréasáin ar fad atá ag an gCoimisiún Eorpach, atá san fhearann ec.europa.eu, naisc a chur ar fáil chuig suíomhanna tríú páirtí. Chun leas a bhaint as ábhar ó thríú páirtithe ar ár suíomhanna gréasáin, seans go mbeidh ort téarmaí agus coinníollacha sonracha na dtríú páirtithe sin a ghlacadh, lena n-áirítear a mbeartais fianáin, beartais nach bhfuil aon smacht againn orthu.

Ríomhsheirbhísí

Is éard is ríomhsheirbhís ar Europa seirbhís nó acmhainn a chuireann feabhas ar chumarsáid idir daoine agus na hinstitiúidí Eorpacha.

Tá trí chineál ríomhsheirbhíse ar fáil ar Europa:

 • seirbhísí faisnéise a chuireann rochtain éasca éifeachtach ar fáil ar fhaisnéis
 • seirbhísí cumarsáide idirghníomhacha chun comhairliúcháin agus aiseolas maidir le beartais a éascú
 • seirbhísí idirbhirt lena n-éascaítear bunchineálacha idirbhearta leis an Aontas, cuir i gcás soláthar poiblí, oibríochtaí airgeadais, earcaíocht, clárú imeachtaí, doiciméid a ordú

An fhaisnéis a bhíonn i ráiteas príobháideachais sonrach

Cuimseofar an fhaisnéis seo a leanas faoi úsáid do shonraí pearsanta, ráiteas sonrach maidir le beartas príobháideachais

 • an fhaisnéis a bhailítear
 • an cuspóir lena mbailítear í
 • na modhanna teicniúla ina mbailítear í
 • na daoine a fheicfidh do chuid faisnéise
 • conas is féidir leat rochtain a fháil ar do chuid faisnéise, a chruinne atá sí a fhíorú agus í a cheartú
 • an t-achar a choimeádtar do shonraí
 • na bearta slándála a dhéantar chun d'fhaisnéis a chosaint
 • na daoine ar féidir leat dul i dteagmháil leo má bhíonn ceist nó gearán agat

Europa Analytics

Is é Europa Analytics an tseirbhís chorparáideach a dhéanann éifeachtacht agus éifeachtúlacht shuíomhanna gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ar EUROPA a mheas.

Is féidir leat úsáid na seirbhíse seo a dhiúltú – leis an meirge fianán a fheicfidh tú ar bharr an chéad leathanaigh ar a dtabharfaidh tú cuairt nó ag Europa Analytics.

Más é do rogha gan an tseirbhís sin a úsáid, ní chuirfidh sé sin isteach ar d’eispéireas agus tú ag dul ó leathanach go chéile ar shuíomhanna Europa.

Tuilleadh eolais faoi Europa Analytics

Teagmháil a dhéanamh le suíomhanna Europa

Tá cnaipe teagmhála ar fáil ar chuid mhór de leathanaigh ghréasáin Europa lenar féidir do bhogearraí ríomhphoist a ghníomhachtú agus lena dtabharfar cuireadh duit do bharúlacha a sheoladh chuig bosca poist sonrach.

Nuair a sheolann tú teachtaireacht den chineáil sin, ní bhailítear do shonraí pearsanta ach a mhéid is gá chun freagra a thabhairt ort.

Cuirfear do ríomhphost ar aghaidh go dtí seirbhís eile mura féidir leis an bhfoireann a bhfuil an bosca ríomhphoist feidhmiúil sin de chúram uirthi do cheist a fhreagairt. Cuirfear in iúl duit, le ríomhphost, cén tseirbhís a bheidh ag plé le do cheist.

Má bhíonn aon cheist agat maidir le próiseáil do ríomhphoist agus na sonraí pearsanta bainteacha, ná bíodh aon drogall ort iad a lua, in éineacht le do theachtaireacht.

Faisnéis a chosaint

Na sonraí pearsanta a bhailítear, déanann an Coimisiún Eorpach iad a stóráil faoi Chinneadh ón gCoimisiún Eanáir 2017 maidir le slándáil córas cumarsáide agus faisnéise a úsáideann an Coimisiún Eorpach.

Sna cásanna sin ina ndéanann fochonraitheoir seachtach sonraí pearsanta atá bailithe a stóráil ar ríomhaire agus é ag feidhmiú mar phróiseálaí, bíonn sé faoi cheangal clásal conarthach ar leith agus oibleagáidí conarthacha a thagann as an rialachán ginearálta maidir le cosaint sonraí Aibreán 2016. 

 

Faisnéis a fhíorú, a athrú nó a scriosadh

Maidir leis na sonraí pearsanta sin a dhéanann suíomh gréasáin Europa agus a fhoshuíomhanna a stóráil, i gcás inar mian leat iad a fhíorú, a athrú nó a scriosadh, is féidir leat dul i dteagmháil le hAonad Cumarsáide Gréasáin Europa in Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide tríd an bhfoirm seo thíos a úsáid.
Sa ríomhphost, cuir in iúl go soiléir ábhar d'iarratais (sonraí pearsanta atá foilsithe ar shuíomhanna gréasáin Europa a fhíorú, a modhnú nó a scriosadh) agus cuir URL an tsuímh ghréasáin/na leathanach gréasáin ábhartha i gceangal.