Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

30/06/2020
Ευρωπαϊκός κώδικας καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων

Ευρωπαϊκός κώδικας καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων

Περίληψη (για τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης):


O ευρωπαϊκός κώδικας καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων ορίζει ένα ενοποιημένο σύνολο προτύπων για τον τομέα της μικροχρηματοδότησης στην Ευρώπη. Χρησιμεύει ως εργαλείο αυτορρύθμισης και σήμα ποιότητας για τους οργανισμούς μικροχρηματοδότησης που δεσμεύονται από τη χρηματοπιστωτική οικονομία δεοντολογικού χαρακτήρα. Ο κώδικας καταρτίστηκε βάσει αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών στον τομέα και σε στενή συνεννόηση με τους φορείς του τομέα. Η υπογραφή ή έγκριση του κώδικα είναι προαπαιτούμενο για τους οργανισμούς μικροχρηματοδότησης και τις τράπεζες για να επωφεληθούν από τη χρηματοπιστωτική στήριξη της ΕΕ

 

Catalog N. : KE-04-20-318-EL-N

Διαθέσιμα στο  EU Publications

Διαδώστε αυτή τη σελίδα