Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Analize, ocena, ocena učinka

Analize, ocena, ocena učinka

Evropska družba in trgi dela se hitro spreminjajo. Vzroki za spremembe so različni, od globalizacije do tehnološkega napredka in staranja prebivalstva.

Evropska komisija oblikovalcem politik pomaga z analizami pomembnih družbenih trendov in gibanj na trgu dela. Več informacij lahko najdete na spodaj navedenih razdelkih tega spletišča:

Ocenjuje tudi vpliv politik in programov EU ter tako zagotavlja, da resnično prispevajo k odpiranju novih delovnih mest, reševanju socialnih težav in spodbujanju enakih možnosti za vse. Več informacij lahko najdete na spodaj navedenem razdelku tega spletišča:

Evropska komisija vsako leto objavi več kot 50 raziskav, ki jih večinoma financira s programom PROGRESS. Raziskave, ki jih je Evropska komisija naročila na področju zaposlovanja, socialnih zadev in enakih možnosti, lahko najdete na tem spletišču v podatkovni zbirki dokumentov.

Povej naprej