Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Undersökningar, utvärderingar, konsekvensbedömningar

© Bacho Foto / Fotolia

Samhället och arbetsmarknaden i EU förändras snabbt. Förändringarna beror bland annat på globaliseringen, den tekniska utvecklingen och den åldrande befolkningen. 

EU-kommissionen hjälper de politiska beslutsfattarna genom att analysera viktiga trender i samhället och på arbetsmarknaden. Läs mer under följande rubriker: Arbetsmarknads- och samhällsanalys

Utvärderingar och konsekvensbedömningar inom sysselsättning, sociala frågor och inkludering ser till att EU:s politik och lagstiftning utarbetas på ett öppet och transparent sätt, med hjälp av bästa tillgängliga faktaunderlag och synpunkter från så många aktörer som möjligt. Det bidrar till att vi kan nå målen till lägsta möjliga kostnad. Här kan du läsa mer: Utvärdering och konsekvensbedömning 

Du hittar studier och andra publikationer inom sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter i publikationskatalogen.

Dela den här sidan