Akcije

 • Evropski steber socialnih pravic: 20 načel

  Evropski steber socialnih pravic zagotavlja nove in učinkovitejše pravice za državljane na temelju 20 načel.

 • Potrditev evropskega stebra socialnih pravic

  Kot je 13. septembra 2017 v govoru o stanju v Uniji pozval predsednik Juncker, so 17. novembra v Göteburgu na socialnem vrhu za pravična delovna mesta in rast Evropski parlament, Svet in Evropska komisija razglasili evropski steber socialnih pravic. Razglasitev izraža soglasno podporo, ki jo vse institucije EU namenjajo načelom in pravicam stebra.

 • Uveljavljanje evropskega stebra socialnih pravic

  Uveljavljanje načel in pravic, opredeljenih v okviru evropskega stebra socialnih pravic, je skupna odgovornost institucij Evropske unije, držav članic, socialnih partnerjev in drugih deležnikov. Evropske institucije bodo ob doslednem spoštovanju pristojnosti držav članic in ob upoštevanju različnih okoliščin po potrebi sprejele ustrezno zakonodajo ter pomagale določiti okvir in smernice pri uveljavljanju stebra.

 • Spremljanje napredka

  Izvajanje stebra bo podprto s spletnim pregledom socialnih kazalnikov za spremljenje trendov in rezultatov v državah EU.

 • Prihodnost socialne Evrope

  Razprava o socialnem vidiku Evrope je del širše razprave o beli knjigi o prihodnosti Evrope. Evropska komisija je v zvezi s tem objavila razmislek o socialni razsežnosti Evrope, v katerem razčleni bližajoče se spremembe evropskih družb in področja dela ter navede več možnih načinov skupnega ukrepanja.

Najnovejše