Acties

 • De 20 beginselen van de Europese pijler van sociale rechten

  De pijler van sociale rechten draait om nieuwe en doeltreffendere rechten voor de burger op basis van 20 fundamentele beginselen.

 • Steun uitspreken voor de Europese pijler van sociale rechten

  Zoals voorzitter Juncker op 13 september 2017 had gevraagd in zijn toespraak over de staat van de Unie, hebben het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie de Europese pijler van sociale rechten op 17 november 2017 afgekondigd op de Sociale top voor eerlijke banen en groei in Göteborg. Hieruit blijkt de unanieme steun van alle EU-instellingen voor de beginselen en rechten die deze pijler kenmerken.

 • De Europese pijler van sociale rechten in praktijk brengen

  De EU-instellingen, lidstaten, sociale partners en andere belanghebbenden moeten de beginselen en rechten van de Europese pijler van sociale rechten samen in praktijk brengen. De EU-instellingen zullen met wetgeving het kader afbakenen en aangeven in welke richting de sociale rechten zich moeten ontwikkelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de bevoegdheden van de lidstaten en de uiteenlopende situatie in elk land.

 • De vooruitgang evalueren

  Via een online sociaal scorebord kunnen de trends en prestaties in de EU-landen op het vlak van de uitvoering van de pijler worden gevolgd.

 • De toekomst van sociaal Europa

  De discussie over de sociale dimensie van Europa maakt deel uit van het bredere debat over het witboek over de toekomst van Europa. In dit kader heeft de Commissie een discussienota over de sociale dimensie van Europa gepubliceerd. Deze gaat vooral in op de aankomende veranderingen in de Europese samenlevingen en op de arbeidsmarkt, en geeft een aantal mogelijke gemeenschappelijke reacties daarop.

Nieuws