Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

30/06/2020
Europos mikrokreditų teikėjų gero elgesio kodeksas

Europos mikrokreditų teikėjų gero elgesio kodeksas

Ištrauka (iš Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato interneto svetainės)


Europos mikrokreditų teikėjų gero elgesio kodekse išdėstytas suderintų Europos mikrofinansavimo sektoriaus standartų rinkinys. Šis kodeksas gali būti naudojamas kaip savikontrolės priemonė ir kartu tai yra kokybės ženklas, rodantis, kad jį taikanti mikrofinansavimo įstaiga yra įsipareigojusi laikytis etiško finansavimo principų. Rengiant Kodeksą vadovautasi pripažintos geriausios sektoriaus praktikos pavyzdžiais ir aktyviai konsultuotasi su suinteresuotaisiais subjektais. Įsipareigojimas laikytis Kodekso arba Kodekso patvirtinimas yra būtina ES finansinės paramos teikimo mikrofinansavimo įstaigoms ir bankams sąlyga

 

Catalog N. : KE-04-20-318-LT-N

Yra svetainėje  EU Publications

Bendrinti šį puslapį