Il-protezzjoni tad-data personali

L-Unjoni Ewropea hi impenjata li tiżgura l-privatezza tal-utent.

Il-politika dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet Komunitarji hija bbażata fuq ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni 1247/2002/KE.

Din il-politika ġenerali tkopri s-siti web istituzzjonali tal-Unjoni Ewropa kollha fi ħdan id-dominju europa.eu. Għalkemm tista' tibbrawżja fil-biċċa l-kbira ta' dawn is-siti web mingħajr ma tagħti informazzjoni dwarek innifsek, f'xi każijiet, l-informazzjoni personali hija meħtieġa sabiex jiġu pprovduti s-servizzi elettroniċi li jkollok bżonn.

Is-siti web li jirrikjedu tali informazzjoni jittrattawha skont il-politika spjegata fir-regolament imsemmi hawn fuq u jipprovdu informazzjoni dwar l-użu tad-data tiegħek fl-istqarrijiet speċifiċi tagħhom dwar il-politika tal-privatezza.

F'dan ir-rigward

 • għal kull servizz elettroniku, kontrollur jiddetermina l-għanijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data personali u jiżgura l-konformità mal-politika tal-privatezza
 • f'kull istituzzjoni, Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data jiżgura li d-dispożizzjonijiet tar-regolament huma applikati u jagħti pariri lill-kontrolluri dwar it-twettiq tad-dmirijiet tagħhom
 • għall-istituzzjonijiet kollha, il-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Data jaġixxi bħala awtorità superviżorja indipendenti

Is-siti web tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fi ħdan id-dominju .eu, jipprovdu links għal siti terzi. Peress li ma nikkontrollawhomx, inħeġġuk taqra l-politiki tal-privatezza tagħhom.

Servizzi elettroniċi

Servizz elettroniku fuq EUROPA hu servizz jew riżorsa disponibbli fuq l-internet biex ittejjeb il-komunikazzjoni bejn iċ-ċittadini u n-negozji minn naħa u l-Istituzzjonijiet Ewropej min-naħa l-oħra.

Hemm 3 tipi ta’ servizzi elettroniċi offruti, jew li se jkunu offruti minn EUROPA:

 • servizzi ta’ informazzjoni li jipprovdu liċ-ċittadini, il-midja, in-negozji, l-amministrazzjonijiet u oħrajn b’aċċess faċli u effettiv għall-informazzjoni
 • servizzi ta’ komunikazzjoni interattivi li jippermettu kuntatti aħjar maċ-ċittadini, in-negozji, is-soċjetà ċivili u l-korpi pubbliċi, biex jiġu ffaċilitati konsultazzjonijiet u feedback dwar il-politiki
 • servizzi ta’ tranżazzjonijiet li jippermettu l-aċċess għall-forom bażiċi kollha ta’ tranżazzjonijiet mal-UE bħall-akkwist, operazzjonijiet finanzjarji, reklutaġġ, reġistrazzjoni għal avveniment, akkwist ta’ dokumenti

Informazzjoni fi stqarrija speċifika ta’ privatezza

L-istqarrija speċifika tal-politika ta’ privatezza se jkollha l-informazzjoni li ġejja:

 • liema informazzjoni tinġabar u għal liema skop u b’liema mezzi tekniċi l-UE tiġbor informazzjoni personali biex jintlaħaq skop speċifiku
 • lil min se tingħata l-informazzjoni tiegħek
 • kif tista' taċċessa l-informazzjoni tiegħek, tivverifika l-eżattezza tagħha u, jekk meħtieġ, tirranġaha
 • għal kemm żmien tinżamm id-data tiegħek
 • il-miżuri ta’ sigurtà meħuda biex l-informazzjoni tiegħek tiġi ssalvagwardjata mill-possibbiltà ta’ użu ħażin jew aċċess mhux awtorizzat
 • lil min għandek tikkuntattja jekk ikollok mistoqsijiet jew ilmenti

Europa Analytics

Europa Analytics hu s-servizz korporattiv li jkejjel l-effettività u l-effiċjenza tas-siti web tal-Kummissjoni Ewropea fuq EUROPA.

B'mod awtomatiku, il-viżitaturi tas-sit ikunu rintraċċati bl-użu ta' cookies persistenti tal-ewwel parti minn Europa. Tista' tagħżel li ma tiġix rintraċċat minn Piwik (esklużjoni fakultattiva). Jekk tibdel fehmtek, tista' terġa' tagħżel li tkun rintraċċat minn Piwik (inklużjoni fakultattiva).

Biex tara l-istatus attwali tiegħek u tagħmel l-għażla tiegħek, immarka l-kaxxa korrispondenti fit-test hawn taħt.

Il-Kummissjoni Ewropea timmaniġġja s-sit web Interistituzzjonali (europa.eu) f’isem l-istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-UE. Żur il-paġna tal-avviż legali segwenti biex tagħżel li ma tkunx ittraċċat f'dawn il-paġni.

L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE apparti l-Kummissjoni Ewropea attwalment jużaw is-sistema ta’ analiżi tagħhom stess. Żur il-paġni tal-avviż legali tagħhom għal aktar informazzjoni.

L-għażla li ma tkunx rintraċċat minn Piwik ma taffettwax l-esperjenza ta’ navigazzjoni tiegħek fis-siti Europa.

Iktar informazzjoni dwar Europa Analytics

Ikkuntattja siti ta’ Europa

Ħafna siti web fuq Europa għandhom buttuna ta’ kuntatt, li tattiva s-software tal-email tiegħek u tistiednek biex tibgħat il-kummenti tiegħek f’kaxxa postali speċifika. Meta tibgħat messaġġ bħal dan, id-data personali tiegħek tinġabar biss biex tintbagħatlek tweġiba.

Jekk it-tim responsabbli għall-kaxxa postali ma jkunx jista' jwieġbek, jibgħat l-email tiegħek lil xi servizz ieħor. Inti tkun infurmat, b’email, dwar liema servizz tkun ġiet mgħoddija l-mistoqsija tiegħek.

Jekk ikollok xi mistoqsijiet dwar l-ipproċessar tal-email tiegħek u d-data personali relatata, inkludihom fil-messaġġ tiegħek.

Is-salvagwardja tal-informazzjoni

Id-data personali miġbura tinħażen f’kompjuter tas-subkuntrattur estern li jaġixxi bħala l-proċessur, li għandu jiggarantixxi l-protezzjoni tad-data u l-kunfidenzjalità meħtieġa mir-Regolament (UE) 2018/1725. 

Il-verifika, il-modifika jew it-tħassir tal-informazzjoni

Jekk tkun trid tivverifika, timmodifika jew tħassar id-data personali tiegħek maħżuna mill-kontrolluri responsabbli għas-sit web ta’ Europa u s-subsiti tagħha, tista’ tibgħat email lill-kontrollur tad-data għas-sit web ta’ Europa fid-DĠ Komunikazzjoni fl-indirizz hawn taħt. Fl-email tiegħek, niżżel b’mod ċar it-talba tiegħek u inkludi l-URL tas-siti/paġni web li t-talba tiegħek tirreferi għalihom.

Email: europamanagement@ec.europa.eu