Navigacijska pot

Izvajalci in prejemniki sredstev iz proračuna EU

Vas zanima:

 • kdo so izvajalci javnih naročil EU
 • komu je Evropska komisija dodelila nepovratna sredstva
 • kdo je prejel pomoč iz proračuna EU ali Evropskega razvojnega sklada

Evropska komisija je v celoti odgovorna za izvrševanje proračuna EU, vendar ni neposredno odgovorna za upravljanje s sredstvi EU. Odločitev o končnih prejemnikih sredstev in dejanskih denarnih transferjih lahko sprejmejo drugi organi.

S približno 80 % proračunskih sredstev EU upravljajo nacionalni organi držav članic. To imenujemo deljeno upravljanje. Po drugi strani Komisija v okviru posrednega upravljanja prenese upravljanje proračuna EU na svoje partnerje, denimo:

 • decentralizirane agencije
 • skupna podjetja
 • nacionalne agencije
 • specializirane organe EU
 • mednarodne organizacije
 • države, ki niso članice EU

Viri informacij o izvajalcih in prejemnikih evropskih sredstev so različni glede na vrsto upravljanja: deljeno ali posredno. Podrobni podatki o prejemnikih in prejetih zneskih iz proračuna EU ali Evropskega razvojnega sklada po letih so na voljo v spodaj navedenih zbirkah podatkov.

Neposredno upravljanje

Sistem finančne preglednosti DeutschEnglishfrançais vsebuje podatke o prejemnikih finančnih sredstev, ki jih je v obdobju 2007–2013 neposredno upravljala Komisija. V sistemu so navedeni tudi prejemniki sredstev iz evropskega razvojnega sklada med letoma 2010 in 2013.

Podatki za posamezno proračunsko leto se v sistem finančne preglednosti vnesejo konec junija naslednjega leta. Na dan 30. junija 2014 je bilo v sistemu več kot 288 000 postavk v skupni vrednosti skoraj 136 milijard evrov. V sistemu se ne objavijo:

 • javna naročila v vrednosti do 15 000 evrov
 • informacije o osebju EU
 • nekateri zaupni podatki

V sistemu finančne preglednosti lahko uporabniki podatke iščejo po letu, državi, imenu prejemnika, davčni številki, imenu programa ali odgovorni službi Komisije.

Deljeno upravljanje – države EU

S približno 80 % proračunskih sredstev EU upravljajo nacionalni ali regionalni organi držav članic. Vsaka država članica EU je odgovorna za objavo podatkov o prejemnikih sredstev, ki jih upravlja.

Ti podatki so objavljeni na nacionalnih spletiščih in na naslednjih spletnih straneh (glede na področje izvajanja):

 • kmetijska politika Deutsch (de) English (en) français (fr) (neposredna plačila in ukrepi tržne podpore, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja)
 • razvoj podeželja (Evropski sklad za regionalni razvoj, Kokezijski sklad)
 • zaposlovanje (Evropski socialni sklad)
 • ribištvo (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo)

Več informacij o prejemnikih sredstev v okviru deljenega upravljanja v posamezni državi EU lahko najdete s klikom zemljevida.

Projekti iz vaše regije, ki so prejeli evropska sredstva iz enega od petih strukturnih in investicijskih skladov EU.

FusionMaps
Zemljevid vsebuje povezave na spletišča, ki jih upravljajo države EU. Za njihovo vsebino so odgovorne izključno države članice.

Posredno upravljanje

Manjši delež evropskih proračunskih sredstev upravljajo različni partnerji EU, ki morajo tudi objaviti podatke o končnih prejemnikih. Te podatke boste našli na spletiščih agencij in drugih organov EU ter institucij EU.

Razvojna in humanitarna pomoč za države zunaj EU

Komisija objavlja tudi podatke o prejemnikih razvojne pomoči v državah zunaj EU in prejemnikih humanitarne pomoči EnglishEnglishfrançais.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?