Akce

 • Evropský pilíř sociálních práv – 20 zásad

  Evropský pilíř sociálních práv – 20 zásad

  Evropský pilíř sociálních práv má občanům zajistit nová a účinnější práva. Vychází z 20 základních principů.

 • Schválení evropského pilíře sociálních práv

  Schválení evropského pilíře sociálních práv

  K prohlášení evropského pilíře sociálních práv společně prohlášen zástupci Evropského parlamentu, Rady a Komise během sociálního summitu pro růst a spravedlivý pracovní trh konaného v Göteborgu dne 17. listopadu 2017 vyzval předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu unie dne 13. září 2017. Toto prohlášení je důkazem jednohlasné podpory zásad a práv, které tento pilíř garantuje, ze strany všech orgánů EU.

 • Plnění cílů evropského pilíře sociálních práv

  Plnění cílů evropského pilíře sociálních práv

  Za plnění zásad a práv stanovených v rámci evropského pilíře sociálních práv odpovídají společně orgány Evropské unie, členské země, sociální partneři a jiné zainteresované osoby. Evropské orgány přispějí ke stanovení příslušného rámce a budou udávat směr při realizaci pilíře prostřednictvím legislativních opatření, která bude nutné přijmout, a to za plného respektování kompetencí jednotlivých členských zemí a zohlednění rozdílnosti jejich situace.

 • Sledování dosaženého pokroku

  Sledování dosaženého pokroku

  Realizaci evropského pilíře sociálních práv bude možné sledovat pomocí online srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů, který bude obsahovat trendy a výsledky dosažené v jednotlivých zemích EU.

 • Budoucnost sociální Evropy

  Budoucnost sociální Evropy

  Diskuse o sociální dimenzi Evropy je součástí širší debaty týkající se bílé knihy o budoucnosti Evropy, kterou předložila Komise. V této souvislosti zveřejnila Komise rovněž diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy. Ten se věnuje transformacím, kterým budou evropské společnosti a jejich pracovní trh v budoucnu čelit, a zmiňuje několik možností, jak na tyto změny společně reagovat.