Zarządzanie finansowaniem UE

Budżet UE

Ogólny opis systemu budżetowego UE oraz najnowsze wiadomości, wyniki i dane pochodzące z dyrekcji odpowiedzialnej za budżet

Przepisy i zasady

Przepisy i zasady dotyczące unijnego finansowania i przetargów mają na celu zapewnienie wszystkim równego dostępu do funduszy i ich właściwego wydatkowania.