Zastrzeżenie prawne

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej udostępniamy ogółowi społeczeństwa informacje o inicjatywach Komisji i obszarach działalności Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest zamieszczanie aktualnych i rzetelnych informacji. Wszelkie zgłoszone błędy staramy się jak najszybciej usuwać. Komisja nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tej stronie internetowej.

Informacje te:

  • mają charakter ogólny i nie odnoszą się do konkretnych sytuacji, osób ani podmiotów
  • są niekoniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub aktualne
  • niekiedy odsyłają do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi służby Komisji nie sprawują kontroli i za które Komisja nie ponosi odpowiedzialności
  • nie są poradami, ani w sprawach zawodowych, ani prawnych (jeżeli istnieje potrzeba specyficznej porady, prosimy się skonsultować z właściwym profesjonalnym doradcą).

Zaznaczamy, że nie możemy zagwarantować, iż tekst dokumentu udostępnionego online jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją. Wyłącznie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (wydanie papierowe lub od jego wydanie elektroniczne w portalu EUR-Lex) jest autentyczny i wywołuje skutki prawne.

Naszym celem jest ograniczenie do minimum zakłóceń wynikających z błędów technicznych. Jednak niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogą być opracowane lub zapisane w postaci plików lub formatów zawierających błędy, a tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez tego rodzaju problemy. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za takie problemy wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych serwisów, do których ta strona zawiera linki.

Celem tego zastrzeżenia prawnego nie jest ograniczenie odpowiedzialności Komisji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązujących przepisach prawa krajowego ani wyłączenie jej odpowiedzialności za kwestie, które na gruncie tego prawa nie podlegają wyłączeniu.

Informacja o polityce ochrony prywatności

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Polityka ochrony prywatności ma zastosowanie do stron internetowych Unii Europejskiej w obrębie domeny „europa.eu”.

 

© Unia Europejska, 1995–2019

Ponowne wykorzystanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Zasady ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji Europejskiej określono w decyzji z dnia 12 grudnia 2011 r. [PDF, 728 KB].

Stosowanie zasady ogólnej może być ograniczone warunkami przewidzianymi w poszczególnych informacjach o prawach autorskich. Dlatego też użytkownicy powinni zapoznać się z informacjami o prawach autorskich zamieszczonymi na poszczególnych stronach internetowych w portalu Europa i w poszczególnych dokumentach. Zasady ponownego wykorzystania nie mają zastosowania do dokumentów objętych prawami własności intelektualnej stanowiącymi własność osób trzecich.