Toimenpiteet

 • Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 20 periaatetta

  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 20 periaatetta

  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa on kyse uusien ja entistä tehokkaampien oikeuksien antamisesta kansalaisille.

 • Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin vahvistaminen

  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin vahvistaminen

  Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kehotti unionin tilaa käsitelleessä puheessaan 13.9.2017 EU-maita sopimaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista mahdollisimman pian. Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio antoivat pilaria koskevan julistuksen oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsitelleessä sosiaalialan huippukokouksessa Göteborgissa 17.11.2017. Julistus ilmentää kaikkien EU-toimielinten yksimielistä tukea sosiaalisten oikeuksien pilarissa esitetyille periaatteille ja oikeuksille.

 • Euroopan sosiaalisten oikeuksien toteuttaminen

  Euroopan sosiaalisten oikeuksien toteuttaminen

  Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa määriteltyjen periaatteiden ja oikeuksien toteuttaminen on EU:n toimielinten, jäsenmaiden, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien yhteinen tehtävä. EU:n toimielimet auttavat luomaan toimille puitteet ja näyttävät suuntaa pilarin täytäntöönpanossa antamalla tarvittaessa asiaa koskevia säädöksiä. Säädöstyössä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että jäsenmaiden toimivaltaa kunnioitetaan ja niiden keskinäiset erot otetaan huomioon.

 • Edistymisen seuranta

  Edistymisen seuranta

  Pilarin täytäntöönpanon tukena on sosiaali-indikaattorien tulostaulu – verkkotyökalu, jonka avulla seurataan kehityksen suuntaa ja tuloksia eri EU-maissa.

 • Sosiaalisen Euroopan tulevaisuus

  Sosiaalisen Euroopan tulevaisuus

  Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta käytävä keskustelu on osa laajempaa keskustelua, jonka komissio käynnisti Euroopan tulevaisuudesta esittämällään nk. valkoisella kirjalla. Tässä yhteydessä komissio on julkaissut myös Euroopan sosiaalista ulottuvuutta käsittelevän pohdinta-asiakirjan. Siinä tarkastellaan eurooppalaisten yhteiskuntien ja työelämän lähitulevaisuuden muutoksia ja esitetään keinoja, joilla niihin liittyviin haasteisiin voitaisiin yhdessä vastata.

Ajankohtaista