Toimingud

 • Euroopa sotsiaalõiguste samba 20 põhimõtet

  Euroopa sotsiaalõiguste sammas annab kodanikele uued ja tõhusamad õigused.

 • Euroopa sotsiaalõiguste samba heakskiitmine

  Vastavalt president Junckeri 13. septembril 2017 Euroopa Liidu olukorra kohta peetud kõnes esitatud üleskutsele kuulutasid Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon Euroopa sotsiaalõiguste samba ühiselt välja 17. novembril 2017 Göteborgis toimunud õiglase töö ja majanduskasvu teemalisel sotsiaaltippkohtumisel. Samba väljakuulutamine peegeldas ka kõigi ELi institutsioonide ühehäälset toetust samba põhimõtetele ja sellest tulenevatele õigustele.

 • Euroopa sotsiaalõiguste samba eesmärkide elluviimine

  Euroopa sotsiaalõiguste samba raames kindlaks määratud põhimõtete ja õiguste elluviimine on Euroopa Liidu institutsioonide, liikmesriikide, sotsiaalpartnerite ja muude sidusrühmade ühine ülesanne. Euroopa institutsioonid aitavad välja kujundada vajaliku raamistiku ja juhtida samba eesmärkide elluviimist, austades täielikult liikmesriikide pädevust ja võttes arvesse nendevahelisi erinevusi.

 • Edusammude jälgimine

  Samba rakendamist toetab veebipõhine sotsiaalnäitajate tulemustabel, mis aitab jälgida suundumusi ja tulemusi kõikides ELi riikides.

 • Euroopa sotsiaalmõõtme tulevik

  Arutelu Euroopa sotsiaalse mõõtme üle on osa laiemast diskussioonist, mis lähtub Euroopa Komisjoni valgest raamatust Euroopa tuleviku kohta. Sel eesmärgil on komisjon avaldanud ka aruteludokumendi Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta. Selles keskendutakse Euroopa riikide ühiskondi ning tööelu ees ootavatele muutustele ning tehakse rida ettepanekuid, mille üle üheskoos järele mõelda.

Viimati lisatud