Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Kje se uporablja koordinacija?

Predpisi o koordinaciji sistemov socialne varnosti se uporabljajo v

Evropski uniji

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.

Evropskem gospodarskem prostoru in Švici

  • Norveška, Islandija, Lihtenštajn (države EGP)
  • Švica.

Novi uredbi 883/2004 in 987/2009 se od 1. aprila 2012 uporabljata za Švico in od 1. junija 2012 za Norveško, Islandijo in Lihtenštajn. Od 2. februarja 2013 se Uredba 465/2012 uporablja tudi za Norveško, Islandijo in Lihtenštajn.

Socialne pravice po državah

Države zunaj EU

Evropska unija pripravlja sklep pridružitvenega sveta na podlagi pridružitvenih sporazumov z Alžirijo, Marokom, Tunizijo, Severno Makedonijo in Izraelom. Po tem sklepu bo mogoče prenesti nekatere pravice, denimo pokojninske, in sicer na podlagi vzajemnosti za državljane EU. Zdaj je prenos pravic možen samo, kadar tako določa nacionalna zakonodaja ali dvostranski sporazum.

Več informacij

Informacije boste našli tudi v odgovorih na pogosta vprašanja.

Povej naprej