Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Kur taikomos šios taisyklės?

Jei jums galioja ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės, jomis galite remtis:

Europos Sąjungoje (ES)

Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Kroatija, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje.

Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir Šveicarijoje

  • Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine (EEE šalys).
  • Šveicarijoje.

Naujieji Reglamentai Nr. 883/2004 ir 987/2009 nuo 2012 m. balandžio 1 d. taikomi Šveicarijai, o nuo 2012 m. birželio 1 d.  – ir Norvegijai, Islandijai bei Lichtenšteinui. Nuo 2013 m. vasario 2 d. Reglamentas 465/2012 taikomas ir Norvegijai, Islandijai bei Lichtenšteinui.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad Reglamentai 883/2004 ir 987/2009 netaikomi santykiams tarp Kroatijos ir Šveicarijos. Kroatijos dalyvavimo ES ir Šveicarijos susitarime dėl laisvo asmenų judėjimo protokolas dar neįsigaliojo.

Sužinokite apie savo teises įvairiose ES šalyse

Santykiai su šalimis, kurios nėra ES narės

ES šiuo metu rengiamas Asociacijos Tarybos sprendimas, pagrįstas asociacijos susitarimais su Alžyru, Maroku, Tunisu, Šiaurės Makedonija ir Izraeliu. Šis sprendimas užtikrins kai kurių išmokų, pavyzdžiui, pensijų, perkeliamumą, pagrįstą abipusiškumo ES piliečiams principu. Šiuo metu išmokos perkeliamos tik kai tai nustatyta šalies įstatymais arba dvišaliu susitarimu.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos skyrelyje Dažniausiai užduodami klausimai.

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį