Navigacijska pot

Domača stran

Nepoštena pravila in odločbe ter neutemeljene birokratske zahteve lahko državljanom EU zagrenijo življenje, delo in poslovanje v drugi državi članici EU.

Kadar javni organ ne ravna v skladu z zakonodajo EU in državljanu ali podjetju iz druge države EU postavlja neutemeljene ovire ...

.... lahko pomaga SOLVIT.

Centri SOLVIT opozorijo javni organ na pravice, ki jih imajo državljani in podjetja v Evropski uniji, in v sodelovanju z njim rešijo nastalo težavo.

Kako deluje SOLVIT

SOLVIT pomaga posameznikom

SOLVIT pomaga podjetjem

Opozarjamo, da SOLVIT ne more pomagati:

  • pri težavah, ki jih ima podjetje z drugim podjetjem
  • pri težavah potrošnikov
  • pri uveljavljanju odškodnine
  • pri sodnem reševanju zadeve

Več informacij: