Navigācijas ceļš

Sākumlapa

Netaisnīgi noteikumi vai diskriminējošas formalitātes var apgrūtināt jūsu dzīvi, darbu un biznesu citās ES dalībvalstīs.

Ja esat ES pilsonis vai uzņēmums un jums ir radušās problēmas citā ES valstī, jo turienes iestādes rīkojas, neievērojot ES tiesību aktu noteikumus,

SOLVIT var palīdzēt!

SOLVIT atgādina attiecīgajām iestādēm, kādas tiesības jums garantē ES, un sadarbojas ar tām, lai rastu risinājumu.

Kā SOLVIT darbojas

SOLVIT iedzīvotājiem

SOLVIT uzņēmumiem

Atcerieties – SOLVIT nespēs palīdzēt, ja:

  • jūsu uzņēmumam ir problēmas ar citu uzņēmumu,
  • problēma ir saistīta ar jūsu patērētāja tiesībām,
  • jūs vēlaties saņemt zaudējumu atlīdzību,
  • jūs esat vērsies tiesā.

Uzziniet vairāk!