Oficiali Europos Sąjungos interneto svetainė Oficiali ES interneto svetainė

Puslapis parengtas šiomis kalbomis:

SOLVIT

Sprendžiame problemas, susijusias su Jūsų ES teisėmis

Pradžia

Dėl nesąžiningų taisyklių arba sprendimų ir diskriminacinių biurokratinių formalumų jums gali kilti sunkumų gyventi, dirbti arba užsiimti verslu kitoje ES šalyje.

Taigi jei jūs, kaip ES šalies pilietis arba įmonė, kitoje šalyje susiduriate su papildomomis kliūtimis dėl to, kad valdžios institucija nedaro to, kas reikalaujama pagal ES teisę …

… jums padėti gali SOLVIT.

SOLVIT primena atitinkamoms valdžios institucijoms, kokias teises jums užtikrina ES, ir bendradarbiauja su jomis, kad išspręstų jūsų problemą.

Kreipkitės pagalbos į SOLVIT

2020 m. gruodžio 31 d. Jungtinė Karalystė pasitraukė iš SOLVIT tinklo. Todėl SOLVIT nebegali teikti pagalbos Jungtinės Karalystės piliečiams ar įmonėms Europos Sąjungos valstybėse narėse arba ES piliečiams ar įmonėms Jungtinėje Karalystėje. [Daugiau informacijos]

Kaip SOLVIT veikia

Kaip SOLVIT veikia

SOLVIT pagalba piliečiams

SOLVIT pagalba piliečiams

SOLVIT pagalba įmonėms

SOLVIT pagalba įmonėms

Atkreipkite dėmesį į tai, kad SOLVIT padėti negali, jeigu:

  • jūsų bendrovė turi problemų su kita bendrove;
  • turite problemų dėl savo, kaip vartotojo, teisių;
  • siekiate žalos atlyginimo;
  • kreipiatės į teismą.

Daugiau informacijos