Oficiali Europos Sąjungos interneto svetainė Oficiali ES interneto svetainė

Puslapis parengtas šiomis kalbomis:

SOLVIT

Sprendžiame problemas, susijusias su Jūsų ES teisėmis

Kas yra SOLVIT?

SOLVIT paslaugas užtikrina kiekvienos ES šalies, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos nacionalinės administravimo institucijos. SOLVIT paslaugos nemokamos.

Tai iš esmės internetu teikiamos paslaugos. Nors SOLVIT centrai yra kiekvienoje šalyje, geriausia į juos kreiptis naudojantis šia interneto svetaine.

SOLVIT siekia išspręsti problemą per 10 savaičių nuo tada, kai jūsų bylą imasi nagrinėti šalies, kurioje kilo problema, SOLVIT centras.

Kada SOLVIT gali padėti?

SOLVIT gali jums padėti, jeigu:

Dėl to, kad kreipėtės į SOLVIT, jokios prievolės laikytis oficialių arba administracinių terminų pagal nacionalinę teisę nesustabdomos.

Tipiški klausimai, kuriais SOLVIT gali jums padėti:

SOLVIT negali padėti:

  • jeigu jūsų bendrovei kilo problemų su kita bendrove;
  • dėl su vartotojo teisėmis susijusių problemų;
  • jeigu siekiate žalos atlyginimo;
  • jeigu kreipėtės į teismą (kadangi SOLVIT sprendžia problemas neteisminiu keliu, ši tarnyba negali veikti tuo pačiu metu, kai byla oficialiai nagrinėjama teisme).