En av Europeiska unionens officiella webbplatser En officiell EU-webbplats

Sidan finns på följande språk:

SOLVIT

Vi löser problem med dina EU‑rättigheter

Vad är Solvit?

Solvit är en gratistjänst som tillhandahålls av regeringarna i alla EU-länder samt Island, Norge och Liechtenstein.

Det är i huvudsak en nätjänst. Även om det finns ett Solvitkontor i varje land är det bäst att kontakta dem via den här webbplatsen.

Solvit försöker hitta en lösning inom 10 veckor – räknat från den dag ditt ärende tas emot av Solvitkontoret i det land där du fick problem.

När kan Solvit hjälpa till?

Solvit kan hjälpa dig om

  • dina rättigheter som EU-medborgare eller företag överträds av myndigheterna i ett annat EU-land och om
  • du (ännu) inte har vänt dig till domstol (men vi kan hjälpa dig om du bara har överklagat ett förvaltningsbeslut ).

När du vänder dig till Solvit ändras inga eventuella formella eller administrativa tidsfrister enligt nationell lagstiftning.

Det här kan Solvit hjälpa dig med:

Solvit kan inte hjälpa dig om

  • ditt företag har problem med ett annat företag
  • du har ett problem som konsument
  • du söker ersättning för skador
  • du vänder dig till domstol (på grund av sin informella karaktär kan Solvit inte arbeta parallellt med formella eller rättsliga förfaranden).