Ansvarsfriskrivning

EU-kommissionen har tagit fram den här webbplatsen för att informera allmänheten om sina initiativ och EU-politiken i allmänhet. Vi strävar efter att ge dig aktuell och korrekt information. Om vi får reda på felaktigheter försöker vi rätta till dem. Kommissionen frånsäger sig dock allt ansvar för innehållet på webbplatsen.

Vi vill påpeka följande om innehållet:

  • Här finns bara allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
  • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
  • Ibland finns det länkar till externa webbplatser som kommissionen varken har kontroll över eller tar något ansvar för.
  • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning. Om du behöver särskild rådgivning bör du vända dig till en kvalificerad fackman.

Observera att vi inte kan garantera att ett dokument på webbplatsen exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU:s officiella tidning är giltig och har rättslig verkan (den tryckta utgåvan eller, sedan , den elektroniska utgåvan på webbplatsen EUR-Lex).

Vi strävar efter att undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på webbplatsen kan dock ha skapats i filer eller format som inte är felfria. Kommissionen frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå genom att använda den här eller någon av de länkade webbplatserna.

Denna ansvarsfriskrivning begränsar dock inte vårt ansvar på ett sätt som strider mot tillämplig nationell lag och befriar oss inte heller från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt den lagstiftningen.

Brexit – ansvarsfriskrivning för innehållet

Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Skydd av personuppgifter

EU skyddar din personliga integritet. Skyddet gäller EU:s webbplatser på eu-domänen.

Skydd av personuppgifter

Meddelande om upphovsrätt

© Europeiska unionen, 1995–2020

Kommissionens regler för vidareutnyttjande förklaras i beslut 2011/833/EU om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar.

Om ingen annat anges (i t.ex. enskilda meddelanden om upphovsrätt) omfattas det webbplatsinnehåll som EU äger av licensen Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Det innebär att vidareutnyttjande är tillåtet om källan anges och eventuella ändringar markeras.

Du kan behöva ytterligare tillstånd om innehållet avbildar identifierbara personer eller omfattar verk av tredje part. För att få använda eller återge innehåll som inte ägs av EU kan du behöva söka tillstånd direkt från rättighetshavarna. Programvara eller dokument som omfattas av industriell äganderätt, till exempel patent, varumärken, registrerade formgivningar, logotyper och namn, ingår inte i kommissionens policy för vidareutnyttjande och är inte licensierade till dig.