Ansvarsfriskrivning

EU-kommissionen har tagit fram den här webbplatsen för att informera allmänheten om sina initiativ och EU-politiken i allmänhet. Vi strävar efter att ge dig aktuell och korrekt information. Om vi får reda på felaktigheter försöker vi rätta till dem. Kommissionen frånsäger sig dock allt ansvar för innehållet på webbplatsen.

Vi vill påpeka följande om innehållet:

  • Här finns bara allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
  • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
  • Ibland finns det länkar till externa webbplatser som kommissionen varken har kontroll över eller tar något ansvar för.
  • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning. Om du behöver särskild rådgivning bör du vända dig till en kvalificerad fackman.

Observera att vi inte kan garantera att ett dokument på webbplatsen exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU:s officiella tidning är giltig och har rättslig verkan (den tryckta utgåvan eller, sedan , den elektroniska utgåvan på webbplatsen EUR-Lex).

Vi strävar efter att undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på webbplatsen kan dock ha skapats i filer eller format som inte är felfria. Kommissionen frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå genom att använda den här eller någon av de länkade webbplatserna.

Denna ansvarsfriskrivning begränsar dock inte vårt ansvar på ett sätt som strider mot tillämplig nationell lag och befriar oss inte heller från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt den lagstiftningen.

Skydd av personuppgifter

EU skyddar din personliga integritet. Skyddet gäller EU:s webbplatser på eu-domänen.

 

© Europeiska unionen, 1995–2019

Vidareutnyttjande är tillåtet om källan anges. Reglerna står i kommissionens beslut 2011/833/EU om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar [pdf 728 kB].

Vidareutnyttjandet kan i vissa fall omfattas av villkor, som framgår av särskilda meddelanden om upphovsrätt. Läs därför alltid meddelandet om upphovsrätt för varje enskild webbplats på europa.eu och för varje enskilt dokument. Vidareutnyttjanderätten gäller inte material som omfattas av en tredje parts immateriella rättigheter.