Ansvarsfriskrivning

EU-kommissionen har tagit fram den här webbplatsen för att informera allmänheten om sina initiativ och EU-politiken i allmänhet. Vi strävar efter att ge dig aktuell och korrekt information. Om vi får reda på felaktigheter försöker vi rätta till dem. Kommissionen frånsäger sig dock allt ansvar för innehållet på webbplatsen.

Vi vill påpeka följande om innehållet:

  • Här finns bara allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
  • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
  • Ibland finns det länkar till externa webbplatser som kommissionen varken har kontroll över eller tar något ansvar för.
  • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning. Om du behöver särskild rådgivning bör du vända dig till en kvalificerad fackman.

Observera att vi inte kan garantera att ett dokument på webbplatsen exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU:s officiella tidning är giltig och har rättslig verkan (den tryckta utgåvan eller, sedan , den elektroniska utgåvan på webbplatsen EUR-Lex).

Vi strävar efter att undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på webbplatsen kan dock ha skapats i filer eller format som inte är felfria. Kommissionen frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå genom att använda den här eller någon av de länkade webbplatserna.

Denna ansvarsfriskrivning begränsar dock inte vårt ansvar på ett sätt som strider mot tillämplig nationell lag och befriar oss inte heller från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt den lagstiftningen.

 

Länkar till externa webbplatser

EU-kommissionens webbplatser på europa.eu kan innehålla länkar till webbplatser på andra domäner som kommissionen inte äger eller finansierar och därför inte har någon kontroll över eller tar något ansvar för.

När du väljer att följa en länk till en extern webbplats lämnar du kommissionens officiella domän och omfattas av den externa webbplatsens policy för kakor, personuppgifter och rättsliga frågor.

Kommissionen har dessutom varken kontroll över eller ansvar för att den externa webbplatsen följer tillämpliga krav på dataskydd och tillgänglighet. Det är helt och hållet den webbplatsens ansvar.

Innehållet på externa webbplatser

Syftet med länkarna till externa resurser, tjänster eller webbplatser är att förbättra informationen på kommissionens webbplatser och hjälpa besökarna att hitta till dessa andra informationskällor.

Länkarna innebär inte att kommissionen har godkänt den externa resursen, tjänsten eller webbplatsen, den information som finns där, eller de ansvariga organisationerna.

Skydd av personuppgifter

EU skyddar din personliga integritet. Skyddet gäller EU:s webbplatser på eu-domänen.

Skydd av personuppgifter

 © Europeiska unionen, 1995–2022

Kommissionens regler för vidareutnyttjande förklaras i beslut 2011/833/EU om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar.

Om inget annat anges (i t.ex. enskilda meddelanden om upphovsrätt) omfattas det innehåll som EU äger av licensen Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Det innebär att vidareutnyttjande är tillåtet om källan anges och eventuella ändringar markeras.

Du kan behöva ytterligare tillstånd om innehållet avbildar identifierbara personer eller omfattar verk av tredje part. För att få använda eller återge innehåll som inte ägs av EU kan du behöva söka tillstånd direkt från rättighetshavarna. Programvara eller dokument som omfattas av industriell äganderätt, till exempel patent, varumärken, registrerade formgivningar, logotyper och namn, omfattas inte av kommissionens policy för vidareutnyttjande och kan inte användas av dig.