Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej Oficjalna strona internetowa UE

Strona jest dostępna w następujących językach:

SOLVIT

Pomaga w zmaganiach z urzędami

Czym jest SOLVIT?

SOLVIT to system, w ramach którego urzędy administracji państwowej w krajach UE oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii pomagają w rozwiązywaniu problemów wynikających z błędnego stosowania przepisów unijnych. Korzystanie z usług SOLVIT-u jest bezpłatne.

SOLVIT działa przede wszystkim przez internet. Chociaż w każdym kraju istnieje ośrodek SOLVIT-u, najlepiej kontaktować się z nim za pośrednictwem tej strony.

SOLVIT stara się rozwiązać problem w terminie 10 tygodni – począwszy od dnia, w którym sprawa zostanie przyjęta przez ośrodek SOLVIT działający w kraju, w którym wystąpił zgłoszony problem.

W jakich sytuacjach SOLVIT może pomóc?

SOLVIT może pomóc, gdy:

  • urząd państwowy w innym kraju UE nie przestrzega praw przysługujących osobom lub firmom na mocy przepisów UE
  • sprawa nie trafiła jeszcze do sądu (choć może pomóc, jeśli złożono wniosek w sprawie administracyjnego postępowania odwoławczego).

Zgłoszenie sprawy w systemie SOLVIT nie powoduje zawieszenia oficjalnych lub administracyjnych terminów przewidzianych w prawie krajowym.

Dziedziny działalności systemu SOLVIT:

SOLVIT nie może pomóc:

  • jeśli sprawa dotyczy sporu między przedsiębiorstwami
  • jeśli sprawa dotyczy praw konsumentów
  • jeśli sprawa dotyczy ubiegania się o odszkodowanie
  • jeśli sprawa została wniesiona do sądu (z uwagi na swój nieformalny charakter SOLVIT nie może prowadzić sprawy równolegle do postępowania o charakterze formalnym lub postępowania sądowego).