Sti

Hvad er SOLVIT?

SOLVIT er en tjeneste, som stilles til rådighed af den nationale forvaltning i hvert enkelt EU-land og i Island, Liechtenstein og Norge. SOLVIT er gratis.

Det er hovedsageligt en onlinetjeneste. Selvom der findes et SOLVIT-center i hvert land, er den bedste måde at kontakte dem på via dette website.

Det er SOLVIT’s mål at finde løsninger inden for 10 uger – fra den dag din sag tages op af SOLVIT-centret i det land, hvor problemet er opstået.

Hvornår kan SOLVIT hjælpe?

SOLVIT kan hjælpe dig, når:

 • du (endnu) ikke har indbragt sagen for retten (men vi kan stadig hjælpe dig, hvis du blot har klaget til en myndighed).

Indsendelse af en sag til SOLVIT betyder ikke, at formelle eller administrative frister i national lovgivning sættes ud af kraft.
 

Typiske problemer, som SOLVIT kan hjælpe dig med:

 • Anerkendelse af dine erhvervsmæssige kvalifikationer
 • Visum og opholdsret
 • Handel og tjenesteydelser (virksomheder)
 • Bil og kørekort
 • Familieydelser
 • Pensionsrettigheder
 • Arbejde i udlandet
 • Arbejdsløshedsunderstøttelse
 • Sygesikring
 • Adgang til uddannelse
 • Internationale kapitalbevægelser og betalinger
 • Momsrefusion

SOLVIT kan ikke hjælpe, hvis:

 • din virksomhed har problemer med en anden virksomhed
 • du har et forbrugerrelateret problem
 • du søger skadeserstatning
 • du indbringer din sag for retten (pga. SOLVIT’s uformelle karakter må formelle eller juridiske sager ikke køre sideløbende).