Suíomh gréasáin oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh Suíomh gréasáin oifigiúil de chuid an Aontais

Tá an leathanach seo ar fáil sna teangacha seo a leanas:

SOLVIT

Réitigh ar fhadhbanna a bhaineann le do chearta AE

Cad é SOLVIT?

Is seirbhís í SOLVIT atá curtha ar fáil ag an údarás riaracháin náisiúnta i ngach tír san AE agus san Íoslainn, i Lichtinstéin agus san Iorua. Tá seirbhísí SOLVIT saor in aisce.

Is seirbhís ar líne go príomha é. Cé go bhfuil ionad SOLVIT i ngach tír, is fearr dul i dteagmháil leo tríd an suíomh gréasáin seo.

Tá sé d’aidhm ag SOLVIT réitigh a fháil laistigh de 10 seachtaine – ag tosú ar an lá a nglacann ionad SOLVIT sa tír inar tharla an fhadhb le do chás.

Cásanna inar féidir le SOLVIT cabhrú leat?

Féadfaidh SOLVIT cabhrú leat:

  • má sháraíonn údaráis phoiblí i dtír eile san AE do chearta AE mar shaoránach nó mar ghnólacht agus
  • mura bhfuil do chás tugtha os comhair cúirte agat (fós) (cé gur féidir linn cabhrú leat má tá achomharc riaracháin déanta agat ).

Má chuireann tú cás faoi bhráid SOLVIT ní chuireann sé ar fionraí aon spriocdhátaí foirmiúla ná riaracháin faoin dlí náisiúnta.

Gnáthcheisteanna lenar féidir le SOLVIT cuidiú leat:

Ní fhéadfaidh SOLVIT cabhrú leat sna cásanna seo a leanas:

  • má tá fadhbanna ag do chuideachta le cuideachta eile
  • má tá fadhb a bhaineann le tomhaltóirí agat
  • má tá tú ag lorg cúitimh ar dhamáistí
  • má thógann tú do chás os comhair cúirte (i ngeall ar a nádúr neamhfhoirmiúil, ní fhéadfaidh SOLVIT gníomhú i gcomhthráth le himeachtaí foirmiúla ná dlíthiúla).