Euroopa Liidu ametlik veebisait ELi ametlik veebisait

See lehekülg on kättesaadav järgmistes keeltes:

SOLVIT

Lahendused probleemidele, mis on seotud Teie õigustega ELis

Mis on SOLVIT?

SOLVIT on teenus, mida pakuvad asjaomased asutused, mis asuvad kõigis ELi liikmesriikides ning Islandil ja Norras. SOLVITi teenus on tasuta.

Tegemist on peamiselt veebipõhise teenusega. Kuigi SOLVITi keskused on olemas igas riigis, on parim viis nendega ühendust võtta ikkagi veebisaidi vahendusel.

SOLVITi eesmärk on leida lahendused 10 nädalaga – alates päevast, mil SOLVITi keskus võttis teie probleemi menetlusse riigis, kus probleem tekkis.

Millal SOLVIT saab aidata?

SOLVIT saab teid aidata, kui:

  • teise ELi liikmesriigi ametiasutused on rikkunud teie kui kodaniku või ettevõtja õigusi ELis ja
  • te ei ole (veel) kohtusse pöördunud, kuigi võime ka aidata juhul, kui olete andnud sisse haldusrikkumist käsitleva kaebuse

SOLVITile kaebuse esitamine ei peata mis tahes formaalseid või halduslikke tähtaegu siseriikliku õiguse alusel.

Tüüpilised küsimused, mille puhul saab SOLVIT teid aidata:

SOLVIT ei saa aidata, kui:

  • teie äriühingul on probleeme teise äriühinguga
  • teil on probleeme seoses tarbijaõigustega
  • soovite kahjude hüvitamist
  • esitate hagi kohtusse (oma mitteametliku olemuse tõttu ei saa SOLVIT tegutseda paralleelselt formaalsete ega õiguslike menetlustega).