Een officiële website van de Europese Unie Een officiële website van de EU

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:

SOLVIT

Oplossingen voor problemen omtrent uw EU-rechten

Wat is SOLVIT?

SOLVIT werkt samen met overheidsinstanties in ieder EU-land en in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. SOLVIT is gratis.

De diensten worden voornamelijk online geleverd. Hoewel er zich in ieder land een SOLVIT-centrum bevindt, is de beste manier om contact met ons op te nemen via deze website.

Vanaf de dag dat uw zaak door het SOLVIT-centrum (in het land waar het probleem zich voordeed) in behandeling is genomen, probeert SOLVIT binnen tien weken een oplossing te vinden.

Wanneer kan SOLVIT u hulp bieden?

SOLVIT kan u helpen als:

  • uw EU-rechten als burger of als bedrijf zijn geschonden door overheidsinstanties in een ander EU-land en
  • u met uw zaak (nog) niet naar de rechter bent gegaan (hoewel we wel kunnen helpen als u alleen nog maar een administratief bezwaarschrift heeft ingediend ).

De inschakeling van SOLVIT heeft geen opschortende werking voor de formele of administratieve termijnen volgens de nationale wetgeving.

Waarmee kan SOLVIT u zoal helpen?

Wanneer kan SOLVIT u niet helpen?

  • als uw bedrijf problemen heeft met een ander bedrijf
  • als u als consument een probleem hebt
  • als u een schadevergoeding wilt
  • als u met uw zaak naar de rechter stapt (informele bemiddeling zoals SOLVIT biedt, is niet mogelijk als er al een formele of juridische procedure loopt).