Kruimelpad

Wat is SOLVIT?

SOLVIT werkt samen met overheidsinstanties in ieder EU-land en in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. SOLVIT is gratis.

De diensten worden voornamelijk online geleverd. Hoewel er zich in ieder land een SOLVIT-centrum bevindt, is de beste manier om contact met ons op te nemen via deze website.

Vanaf de dag dat uw zaak door het SOLVIT-centrum (in het land waar het probleem zich voordeed) in behandeling is genomen, probeert SOLVIT binnen tien weken een oplossing te vinden.

Wanneer kan SOLVIT u hulp bieden?

SOLVIT kan u helpen als:

 • u met uw zaak (nog) niet naar de rechter bent gegaan (hoewel we wel kunnen helpen als u alleen nog maar een administratief bezwaarschrift heeft ingediend).

De inschakeling van SOLVIT heeft geen opschortende werking voor de formele of administratieve termijnen volgens de nationale wetgeving.
 

Waarmee kan SOLVIT u zoal helpen?

 • De erkenning van uw beroepskwalificaties in het buitenland
 • Visum & verblijfsrecht
 • Handel & diensten (bedrijven)
 • Voertuigen & rijbewijzen
 • Gezinstoelagen
 • Pensioenrechten
 • Werken in het buitenland
 • Werkloosheidsuitkeringen
 • Ziektekostenverzekering
 • Toegang tot onderwijs
 • Grensoverschrijdend verkeer van kapitaal en betalingen
 • Btw-teruggave

Wanneer kan SOLVIT u niet helpen?

 • als uw bedrijf problemen heeft met een ander bedrijf
 • als u als consument een probleem hebt
 • als u een schadevergoeding wilt
 • als u met uw zaak naar de rechter stapt (informele bemiddeling zoals SOLVIT biedt, is niet mogelijk als er al een formele of juridische procedure loopt).