Službene internetske stranice Europske unije Službene internetske stranice EU-a

Ova je stranica dostupna na sljedećim jezicima:

SOLVIT

Rješenja problema povezanih s vašim pravima u EU‑u

Što je mreža SOLVIT?

Mreža SOLVIT usluga je koju pružaju tijela državne uprave u svim državama članicama EU-a te na Islandu, u Lihtenštajnu i u Norveškoj. SOLVIT je besplatan.

Zamišljena je prvenstveno kao usluga na mreži. Iako u svakoj državi postoji centar mreže SOLVIT, najbolje je da s njima stupite u kontakt putem ovog web-mjesta.

Cilj je mreže SOLVIT pronaći rješenja u roku od 10 tjedana, počevši od dana kad centar mreže SOLVIT u državi u kojoj se dogodio problem prihvati vaš predmet.

Kada vam mreža SOLVIT može pomoći?

Mreža SOLVIT može vam pomoći:

  • kad tijela javne vlasti u drugoj državi članici EU-a prekrše vaša prava građanina EU-a ili poduzeća u EU-u i
  • kad slučaj (još) niste prijavili sudu (iako možemo pomoći i ako ste podnijeli samo upravnu žalbu).

Podnošenjem slučaja mreži SOLVIT ne suspendiraju se nikakvi službeni ili administrativni rokovi propisani nacionalnim zakonodavstvom.

Uobičajeni problemi s kojima vam mreža SOLVIT može pomoći:

Mreža SOLVIT ne može vam pomoći:

  • ako vaše poduzeće ima probleme s drugim poduzećem
  • ako imate problem u pogledu vaših potrošačkih prava
  • ako tražite nadoknadu štete
  • ako svoj slučaj želite riješiti sudskim postupkom (zbog svoje neslužbene prirode mreža SOLVIT ne može djelovati ako su u tijeku službeni ili sudski postupci).