Službene internetske stranice Europske unije Službene internetske stranice EU-a

Ova je stranica dostupna na sljedećim jezicima:

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Što je SOLVIT?

Mreža SOLVIT namijenjena je pronalasku brzih i neformalnih rješenja za probleme s kojima se građani i poduzeća susreću u situacijama kada im javna tijela druge države članice EU-a uskraćuju prava zajamčena unutar EU-a.

SOLVIT djeluje kao mreža nacionalnih centara. Centri SOLVIT postoje u svim državama članicama EU-a te na Islandu, u Lihtenštajnu i u Norveškoj.

Svaki se predmet obrađuje u dva centra mreže SOLVIT:

 • domaćem centru: centar u državi koja je najbliskije povezana s podnositeljem pritužbe (primjerice na temelju nacionalnosti, prebivališta ili poslovnog nastana) i
 • nadležnom centru: centar u državi u kojoj je došlo do navodne povrede prava EU-a.
   

Kojim je propisima uređena zaštita osobnih podataka u okviru mreže SOLVIT?

 • Uredba IMI (SOLVIT se koristi sustavom IMI)
 • Uredbom 2016/679, kojom se uređuje obrada osobnih podataka u nacionalnim centrima mreže SOLVIT.
 • Uredbom 2018/1725 kojom se uređuje obrada osobnih podataka u Europskoj komisiji.
 • nacionalnim pravom o zaštiti podataka: njime se uređuje obrada osobnih podataka u nacionalnom centru mreže SOLVIT s kojim ste u kontaktu.

Vidi i pravnu obavijest koja se odnosi na web-mjesta Komisije.

Koje podatke obrađujemo nakon što mreži SOLVIT podnesete svoj upit?

Ime i prezime, punu adresu, adresu e-pošte, telefonski broj, nacionalnost i sve ostale osobne podatke navedene u vašem upitu.

Vašem će spisu u bazi podataka SOLVIT biti dodani i dostupni dokumenti u prilog vašem predmetu.

Tko ima pristup vašim podacima i u koju svrhu?

 1. Osoblje dvaju centara SOLVIT i tijelo nadležno za vaš predmet, ali samo u mjeri u kojoj je to potrebno za obradu vašeg upita i/ili rješavanje vašeg problema.
 2. Osoblje Europske komisije radi:
  • izbjegavanja istovremene obrade istog upita koji je Europskoj komisiji podnesen u okviru drugog postupka
  • neformalnog pravnog savjetovanja na zahtjev centara SOLVIT uključenih u predmet
  • odlučivanja o mogućem daljnjem postupanju nakon zaključivanja predmeta
  • rješavanja tehničkih pitanja koja se odnose na bazu podataka SOLVIT
  • daljnjeg razmatranja vašeg predmeta ako se u okviru mreže SOLVIT ne pronađe rješenje (isključivo uz vaše odobrenje).
 3. Ostale pomoćne službe EU-a: ako SOLVIT vaš predmet i podatke proslijedi (isključivo uz vaše odobrenje) drugoj mjerodavnijoj službi (Vaša Europa – Savjeti ili kontaktni centar Europe Direct).
 4. SOLVIT-ova partnerska organizacija koja je dostavila predmet u vaše ime (ako je primjenjivo).

Možete li zabraniti pristup svojim podacima?

Kako bi riješili vaš problem, centri SOLVIT u većini slučajeva trebaju konkretne podatke o vašem predmetu, uključujući osobne podatke kao što su kontaktni podaci.

Od domaćeg centra koji je zaprimio vaš predmet možete zatražiti da vaše podatke ne proslijedi centru nadležnom za pronalaženje rješenja (uključujući nadležno tijelo/tijela). Međutim, u tom slučaju nadležni centar često nije u mogućnosti istražiti vaš predmet i može odbiti njegovu obradu. O tome vas obavješćuje domaći centar.

Koliko dugo vaši podaci ostaju pohranjeni?

 • Osamnaest mjeseci nakon zaključivanja vašeg predmeta podaci su vidljivi u bazi podataka SOLVIT, ali podložno ograničenjima pristupa koja su objašnjena u odjeljcima Tko ima pristup vašim podacima i u koju svrhu? i Možete li zabraniti pristup svojim podacima?
 • Sljedećih 18 mjeseci podaci su blokirani (nedostupni). Pristup je moguć samo na temelju opravdanog zahtjeva i u posebne svrhe (npr. dokaz o razmjeni).
 • Tri godine nakon zaključivanja predmeta svi vaši osobni podaci automatski se brišu.

Sigurnosne mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa

Postoje različite razine pristupa bazi podataka SOLVIT, pri čemu je svaka od njih osigurana korisničkim imenom, lozinkom i dodatnim digitalnim kodom sličnim onom koji se upotrebljava u e-bankarstvu.

Vanjski je pristup zaštićen HTTPS-om, posebnim sigurnosnim internetskim protokolom.

Pristup osobnim podacima iz baze podataka imaju samo osobe navedene u odjeljku Tko ima pristup vašim podacima i u koju svrhu?

Pristup vlastitim podacima

Nemate izravan pristup vlastitim podacima u bazi podataka SOLVIT. Želite li saznati koji se podaci o vama obrađuju ili su bili predmetom obrade ili želite da se ti podaci izmijene ili izbrišu, pišite nam.

Možete se obratiti i domaćem centru koji radi na vašem predmetu i zatražiti evidenciju svih vaših podataka te njihov ispravak ili brisanje ako je riječ o netočnim podacima. Oni će na vaš zahtjev odgovoriti u što kraćem roku, odnosno najkasnije 30 dana nakon primitka vašeg zahtjeva.

Poštanski sandučić SOLVIT

Možete nam poslati bilo kakav upit povezan s mrežom SOLVIT. Služba Europske komisije koja upravlja mrežom SOLVIT obrađuje vaše podatke samo u mjeri u kojoj je to potrebno za odgovor.

Kako bi vam mogla odgovoriti, ta će služba vaš upit možda trebati proslijediti drugoj službi Europske komisije. U tom ćete slučaju o tome biti obaviješteni porukom e-pošte.

Vaš upit nećemo proslijediti nikome izvan Komisije. Ako se vaš problem najbolje može riješiti stupanjem u kontakt s trećom stranom, savjetovat ćemo vam da to učinite sami.

Vaši upit i povezani podaci ostaju pohranjeni isključivo onoliko dugo koliko je potrebno za odgovor i (moguće) daljnje postupanje nakon početnog odgovora.

Kontaktni podaci nadzornika podataka

Voditelj tima SOLVIT
Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća
Uslužni centar za jedinstveno tržište – GROW B.5
Europska komisija
1049 Bruxelles
BELGIJA

E-pošta: solvit@ec.europa.eu.

Nemojte se koristiti tom adresom za podnošenje upita mreži SOLVIT. U tu svrhu na raspolaganju vam je mrežni obrazac za pritužbe.