Официален уебсайт на Европейския съюз Официален уебсайт на ЕС

Тази страница е достъпна на следните езици:

СОЛВИТ

Решения на проблеми с правата ви на граждани на ЕС

Декларация за поверителност

Какво представлява СОЛВИТ?

СОЛВИТ има за цел да осигурява бързи и неформални решения на проблеми, с които гражданите и предприятията се сблъскват, когато публични органи в друга държава от ЕС не признават техните европейски права.

СОЛВИТ представлява мрежа от национални центрове. Центрове има във всички страни от ЕС и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Всеки случай в СОЛВИТ се обработва от два центъра:

 • местния център – центърът в страната, която има най-тесни връзки с жалбоподателя (например гражданство, местожителство или място на установяване)
 • и водещия център – центърът в страната, в която е извършено предполагаемото нарушение на правото на ЕС.

С кои закони се урежда защитата на данните в СОЛВИТ?

 • С Регламента за IMI (СОЛВИТ използва системата IMI);
 • Регламент на ЕС 2016/679, уреждащ обработването на лични данни от национални СОЛВИТ центрове;
 • с Регламент на ЕС 2018/1725, уреждащ обработването на лични данни от Европейската комисия
 • Национално законодателство за защита на данните, уреждащо обработването на лични данни от националния СОЛВИТ център, с който сте в контакт.

Вижте също правната информация за уебсайтовете на Комисията.

Кои данни обработваме, когато изпратите жалба до СОЛВИТ?

Вашето пълно име, пълен адрес, електронен адрес, телефонен номер, националност, както и всички останали лични данни, съдържащи се във вашето запитване.

Придружаващите документи, ако има такива, също се добавят към вашето досие в приложението СОЛВИТ.

Кой има достъп до вашите данни и за какви цели?

 1. Двата СОЛВИТ центъра и компетентният орган, ангажирани с вашия случай, но само доколкото е необходимо, за да отговорят на запитването ви и/или да намерят решение на проблема ви
 2. Служителите на Европейската комисия:
  • за да се избегне едновременно третиране на същия проблем, изпратен до Европейската комисия чрез друга процедура;
  • за да предложат неофициални правни съвети, ако един от обработващите случая центрове на СОЛВИТ го поиска;
  • за да решат какви евентуални последващи мерки са нужни след приключване на случая;
  • за разрешаване на технически проблеми с приложението СОЛВИТ;
  • за допълнителна оценка на вашия случай, ако СОЛВИТ не може да предложи решение (само с ваше съгласие).
 3. Други служби за помощ на ЕС – ако СОЛВИТ прехвърли вашия случай (само с ваше съгласие) и данните ви на друга, по-компетентна служба (Вашата Европа – Съвети или Център за връзка Europe Direct)
 4. Партньорска организация на СОЛВИТ, подала жалбата от ваше име (ако е приложимо).

Можете ли да откажете достъп до вашите данни?

Обикновено, за да разреши вашия проблем, СОЛВИТ има нужда от конкретни подробности за вашия случай, включително от лични данни като например координати за връзка.

Можете да поискате местният център, получил вашия случай, да не разкрива вашите данни на водещия център, който отговаря за намирането на решение (включително на компетентните органи). Често обаче това ще попречи на водещия център да разследва случая и той може да откаже да го обработи. Ако това се случи, местният център ще ви информира за това.

Колко време се съхраняват вашите данни?

 • В продължение на 18 месеца след приключването на вашия случай данните ви ще фигурират в приложението СОЛВИТ, но достъпът до тях ще бъде ограничен (вижте „Кой има достъп до вашите данни и за какви цели?“ и „Можете ли да откажете достъп до вашите данни?“).
 • През следващите 18 месеца данните ще бъдат блокирани (недостъпни). Достъпът до тях ще бъде възможен само при обосновано искане и за специални цели (напр. доказателство на обмен на информация).
 • 3 години след приключване на вашия случай всички ваши лични данни ще бъдат автоматично изтрити.

Мерки за сигурност за предотвратяване на неразрешен достъп

Има различни равнища на достъп до приложението СОЛВИТ, като за всяко от тях е необходимо потребителско име, парола и допълнителен цифров код, подобен на кода, използван при онлайн банкиране.

Външната комуникация с базата данни е защитена и чрез https – специален сигурен интернет протокол.

Достъп до личните данни в приложението имат само лицата, посочени в „Кой има достъп до вашите данни и за какви цели?

Достъп до вашите данни

Вие нямате пряк достъп до вашите данни в приложението СОЛВИТ. Ако искате да разберете кои ваши данни се обработват или са били обработени или ако желаете да ги промените или изтриете, моля, пишете ни.

Можете също да поискате от местния център по вашия случай пълен запис на всички ваши данни и да ги поправите или да изтриете неточните данни. Те ще направят това възможно най-скоро и не по-късно от 30 дни след получаване на вашето искане.

Пощенска кутия на СОЛВИТ

Изпращайте ни всички ваши въпроси за СОЛВИТ. Отделът на Комисията, отговарящ за СОЛВИТ, ще обработи вашите данни само дотолкова, доколкото е необходимо, за да ви отговори.

Възможно е, за да може да ви отговори, отделът да препрати съобщението ви на друг отдел на Комисията. В такъв случай ще бъдете уведомен за това по електронната поща.

Запитването ви няма да бъде препратено на никого извън Комисията. Ако най-добрият начин да намерите отговор на вашето запитване е да се свържете с трето лице, ще ви посъветваме да направите това сами.

Съхраняваме вашето запитване и свързаните с него данни само толкова дълго, колкото е нужно, за да ви отговорим и евентуално да предприемем последващи действия след първоначалния отговор.

Координати за връзка с администратора на лични данни

Ръководител на екип СОЛВИТ
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
GROW E.4 Насърчаване на съответствието
European Commission
1049 Bruxelles / Brussel
БЕЛГИЯ

Ел. адрес: solvit@ec.europa.eu.

Не използвайте този адрес, за изпращане на проблеми до СОЛВИТ – за тази цел използвайте нашия онлайн формуляр за жалби.