Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημος ιστότοπος της ΕΕ

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη στις εξής γλώσσες

SOLVIT

Λύσεις σε προβλήματα σχετικά με τα δικαιώματά σας ως πολιτών της ΕΕ

Δήλωση περί απορρήτου

Τι είναι το SOLVIT;

Το SOLVIT σκοπό έχει την εξεύρεση γρήγορων και ανεπίσημων λύσεων σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρήσεις όταν δεν αναγνωρίζονται τα δικαιώματά τους από δημόσιες αρχές άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

Το SOLVIT λειτουργεί με τη μορφή ενός δικτύου εθνικών κέντρων. Κέντρα SOLVIT υπάρχουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Για κάθε υπόθεση αρμόδια είναι 2 κέντρα SOLVIT:

 • το τοπικό κέντρο – δηλαδή το κέντρο της χώρας με την οποία ο καταγγέλλων έχει τους στενότερους δεσμούς (π.χ. λόγω υπηκοότητας, κατοικίας ή έδρας) και
 • το επικεφαλής κέντρο – το κέντρο της χώρας όπου σημειώθηκε η πιθανολογούμενη παράβαση.

Από ποιους κανόνες διέπεται η προστασία δεδομένων από το SOLVIT;

 • τον κανονισμό IMI (το SOLVIT χρησιμοποιεί το σύστημα IMI)
 • Ο κανονισμός ΕΕ αριθ. 679/2016 – ο οποίος διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα εθνικά κέντρα SOLVIT.
 • τον κανονισμός ΕΕ αριθ. 2018/1725, ο οποίος διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Η εθνική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων: αυτή διέπει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το εθνικό κέντρο SOLVIT με το οποίο είστε σε επικοινωνία.

Βλ. επίσης την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου που αφορά τους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε όταν αναφέρετε ένα πρόβλημα στο SOLVIT;

Πλήρες ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, υπηκοότητα και κάθε άλλο δεδομένο που περιλαμβάνεται στην αίτησή σας.

Εφόσον υπάρχουν έγγραφα σχετικά με την υπόθεση, αυτά προστίθενται επίσης στον φάκελο της αίτησης σας στο SOLVIT.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και για ποιον λόγο;

 1. Τα 2 κέντρα SOLVIT και η αρμόδια αρχή που διαχειρίζονται την υπόθεσή σας – μόνον όσον αφορά τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για να απαντήσουν στην αίτησή σας και/ή να σας προτείνουν λύση.
 2. το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου:
  • να αποφευχθεί η παράλληλη επεξεργασία του ίδιου προβλήματος που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέσω άλλης διαδικασίας
  • να παρασχεθούν ανεπίσημες νομικές συμβουλές εφόσον ζητηθούν από τα κέντρα SOLVIT που διαχειρίζονται την υπόθεση
  • να ληφθεί ενδεχομένως απόφαση να δοθεί συνέχεια στην υπόθεση μετά την περάτωσή της
  • να επιλυθούν τεχνικά ζητήματα που αφορούν την αίτηση στο SOLVIT
  • να γίνει περαιτέρω επεξεργασία της υπόθεσής σας εάν δεν είναι δυνατή η εξεύρεση λύσης μέσω του SOLVIT (μόνον μετά από συγκατάθεσή σας).
 3. Άλλες υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ – στην περίπτωση που το SOLVIT διαβιβάσει την υπόθεσή σας (μόνον κατόπιν συγκατάθεσής σας) και τα δεδομένα σας σε άλλη, καταλληλότερη υπηρεσία (Η Ευρώπη σου - Συμβουλές ή Κέντρο Επικοινωνίας Europe Direct).
 4. The SOLVIT partner organisation that has submitted the case on your behalf (if applicable).

Μπορείτε να απαγορεύσετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, για να βρει λύση στο πρόβλημά σας, το SOLVIT χρειάζεται τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες της υπόθεσης, μεταξύ άλλων προσωπικά δεδομένα όπως στοιχεία επικοινωνίας.

Μπορείτε να ζητήσετε από το τοπικό κέντρο που λαμβάνει την αίτησή σας να μην αποκαλύψει τα δεδομένα σας στο επικεφαλής κέντρο που είναι αρμόδιο για την εξεύρεση λύσης (όπως και στις αρμόδιες αρχές). Σε πολλές όμως περιπτώσεις αυτό θα εμποδίσει το επικεφαλής κέντρο να διερευνήσει την υπόθεσή σας και το κέντρο αυτό μπορεί να αρνηθεί τη διεκπεραίωσή της. Σε μια τέτοια περίπτωση, το τοπικό κέντρο θα σας ενημερώσει σχετικά.

Για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας;

 • Για 18 μήνες μετά το κλείσιμο της υπόθεσής σας – θα εμφανίζονται στην αίτησή σας στο SOLVIT, αλλά θα ισχύουν περιορισμοί ως προς την πρόσβαση σε αυτά, οι οποίοι επεξηγούνται στις ενότητες 'ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και για ποιους λόγους;' και 'μπορείτε να απαγορεύσετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας;'
 • Για τους επόμενους 18 μήνες– τα δεδομένα θα είναι "κλειδωμένα" (μη προσβάσιμα). Η πρόσβαση σε αυτά θα είναι δυνατή μόνον μετά από αιτιολογημένη αίτηση, για ειδικούς σκοπούς (π.χ. απόδειξη συναλλαγών).
 • 3 χρόνια μετά το κλείσιμο της υπόθεσή σας – όλα τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αυτόματα.

Μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή μη εγκεκριμένης πρόσβασης

Υπάρχουν διάφορα επίπεδα πρόσβασης στις αιτήσεις στο SOLVIT και όλα προστατεύονται μέσω ταυτότητας χρήστη, κωδικού πρόσβασης και πρόσθετου ψηφιακού κωδικού παρόμοιου με αυτόν που χρησιμοποιείται στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.

Η εξωτερική επικοινωνία με τη βάση δεδομένων προστατεύεται επίσης μέσω https, ειδικού, ασφαλούς διαδικτυακού πρωτοκόλλου.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα της αίτησης χορηγείται μόνον στα μέρη που αναφέρονται στην ενότητα 'Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς;'.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας

Δεν έχετε απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα σας που εμπεριέχονται στην αίτηση που υποβάλατε στο SOLVIT. Εάν θέλετε να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας υποβάλλονται ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, ή εάν επιθυμείτε την τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων αυτών, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μπορείτε ακόμη να ζητήσετε από το τοπικό κέντρο που διαχειρίζεται την υπόθεσή σας τον πλήρη κατάλογο των δεδομένων που σας αφορούν και να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των εσφαλμένων δεδομένων. Το τοπικό κέντρο θα προβεί στις δέουσες ενέργειες όσο το δυνατόν γρηγορότερα και το αργότερο 30 ημέρες μετά την παραλαβή του αιτήματός σας.

Γραμματοκιβώτιο SOLVIT

Μπορείτε να μας αποστέλλετε οποιοδήποτε ερώτημα έχετε σχετικά με το SOLVIT. Η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαχειρίζεται το SOLVIT θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνον στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να σας απαντήσει.

Για να το πράξει, η υπηρεσία αυτή μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσει το μήνυμά σας σε άλλη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερωθείτε σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δεν θα διαβιβάσουμε το αίτημά σας σε τρίτους εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν η επικοινωνία με τρίτους είναι ο καλύτερος τρόπος επίλυσης του θέματός σας, θα σας συμβουλεύσουμε να προβείτε οι ίδιοι σε τέτοιου είδους επικοινωνία.

Φυλάσσουμε το ερώτημα και τα συναφή δεδομένα σας μόνον όσο χρειάζεται για να σας απαντήσουμε και (ενδεχομένως) να δώσουμε συνέχεια μετά την αρχική απάντηση.

Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων

Επικεφαλής ομάδας SOLVIT
Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
GROW Ε.4 Προώθηση συμμόρφωσης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1049 Βρυξέλλες
ΒΈΛΓΙΟ

Ηλεκτρονική διεύθυνση: solvit@ec.europa.eu.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το e-mail για να υποβάλλετε προβλήματα στο SOLVIT. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό δελτίο καταγγελίας.