Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημος ιστότοπος της ΕΕ

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη στις εξής γλώσσες

SOLVIT

Λύσεις σε προβλήματα σχετικά με τα δικαιώματά σας ως πολιτών της ΕΕ

Βέλγιο

Federal Public Service, Foreign Affairs

Rue des Petits Carmes 15
1000 Brussels

E-mail: solvit@diplobel.fed.be

Βουλγαρία

Администрация на Министерския съвет
Дирекция «Координация по въпросите на Европейския съюз»

бул. «Дондуков» 1
1594 София

E-mail: solvit@government.bg

Γερμανία

Ministerium für Wirtschaft und Energie

Alt Moabit 101 D
10559 Berlin

E-mail: solvit@bmwi.bund.de

Κάτω Χώρες

Solvit Centre Nederland
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Tel.: +31 70 379 7708

E-mail: solvit@minezk.nl

Λουξεμβούργο

Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur

19–21, Boulevard Royal
2914 Luxembourg

Tel.: +352 478 4172
Fax: +352 222 670

E-mail: solvit@eco.etat.lu

Μάλτα

Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses
Commerce Department

Lascaris Bastions, Daħlet Ġnien is-Sultan
VLT-1933 Valletta

Tel.: +356 25690 329
Fax: +356 21239 891

E-mail: solvit.malta@gov.mt

Πολωνία

Ministry of Entrepreneurship and Technology
European Affairs Department

Plac Trzech Krzyży 3/5
00–507 Warsaw

Tel.: +48 881 016 009
Fax: +48 22 262 91 46

E-mail: solvit@mpit.gov.pl

Πορτογαλία

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Europeus

Rua Cova da Moura 1
1350–115 Lisboa

Tel.: +351 21 393 57 50
Fax: +351 21 395 45 39

E-mail: solvit@mne.pt

Ρουμανία

Ministerul Afacerilor Europene
Guvernul României

Bvd. Aviatorilor nr. 50A, Sector 1
011854 Bucureşti

Tel.: +40 21 431 19 15
Fax: +40 21 431 19 18

E-mail: solvit@mae.ro

Σλοβενία

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Direktorat za notranji trg

Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 400 36 57
Fax: +386 1 400 33 80

E-mail: solvit@gov.si

Φινλανδία

Ministry of Economic Affairs and Employment

Aleksanterinkatu 4
P.O. Box 32
FI-00023 Government

Tel.: +358 29 504 7015

E-mail: solvit@tem.fi

Λίχτενσταϊν

EEA Coordination Unit

Europark
Austrasse 79
9490 Vaduz

Tel.: +423 236 60 39
Fax: +423 236 60 38

E-mail: solvit@llv.li

Ηνωμένο Βασίλειο

UK Single Market Centre, EU Engagement and Competitiveness Team
EU Exit & Economic Partnership Directorate

1 Victoria Street
London SW1H 0ET

Tel.: +44 20 7215 2833

E-mail: solvit@beis.gov.uk

Note: The UK continues to be part of the SOLVIT network until the end of the Transition Period (31.12.2020).