Ste na enem od uradnih spletišč EU Ste na uradnem spletišču EU

Stran je na voljo v naslednjih jezikih:

SOLVIT

Rešitve za težave pri uveljavljanju vaših pravic v EU

Izjava o varstvu osebnih podatkov SOLVIT

Kaj je SOLVIT

Mreža SOLVIT si prizadeva poiskati hitre in neformalne rešitve za probleme, s katerimi se srečujejo državljani in podjetja, kadar upravni organi v drugi državi EU kršijo njihove pravice EU.

Mreža SOLVIT povezuje nacionalne centre. Centri SOLVIT so v vseh državah EU in Islandiji, Lihtenštajnu in Norveški.

Vsako zadevo SOLVIT obravnavata dva centra:

 • domači center, to je center v državi, ki je najmočneje povezana s pritožnikom (na primer na podlagi njegovega državljanstva, prebivališča, sedeža) in
 • odgovorni center, to je center v državi, kjer se je zgodila domnevna kršitev prava EU.
   

Kateri predpisi urejajo varstvo podatkov v mreži SOLVIT

 • Uredba IMI (mreža SOLVIT uporablja sistem IMI),
 • Uredba (EU) 2016/679 ureja obdelavo osebnih podatkov v nacionalnih centrih SOLVIT,
 • Uredba (EU) 2018/1725: ureja obdelavo osebnih podatkov v Evropski komisiji.
 • Nacionalna zakonodaja o varstvu podatkov: ureja obdelavo osebnih podatkov v nacionalnem centru SOLVIT, na katerega ste se obrnili.

Preberite tudi pravno obvestilo v zvezi s spletišči Evropske komisije.

Katere podatke obdelamo, ko pošljete zadevo mreži SOLVIT

Ime in priimek, polni naslov, e-naslov, telefonsko številko, državljanstvo in vse druge osebne podatke, ki jih vsebuje vaše sporočilo.

V zbirki SOLVIT bodo shranjeni tudi morebitni priloženi dokumenti.

Kdo ima dostop do vaših podatkov

 1. Oba centra SOLVIT, in zadevni pristojni organ – vendar zgolj v zvezi z odgovorom na vaše vprašanje oziroma obvestilom o rešitvi.
 2. Službe Evropske komisije, da:
  • preprečijo vzporedno obravnavo iste zadeve, ki jo Evropski komisiji posredujejo iz drugega postopka,
  • ponudijo neformalni nasvet, kadar jih zanj zaprosi eden od centrov SOLVIT, ki se ukvarjata z zadevo,
  • odločijo o morebitnih ukrepih po končani zadevi,
  • rešijo tehnične težave v zvezi s sistemom SOLVIT,
  • odločijo o morebitnem nadaljnjem postopku, kadar center SOLVIT ne najde rešitve (ali se pritožnik z njo ne strinja).
 3. Druge svetovalne službe EU: kadar center SOLVIT (samo z vašim privoljenjem) zadevo in podatke posreduje drugi ustreznejši službi (denimo Tvoja Evropa – Nasveti ali centru Europe Direct).
 4. Partnerska organizacija SOLVIT, ki je zadevo predložila v vašem imenu (če je relevantno)

Ali lahko prepoveste dostop do svojih podatkov

Centri SOLVIT pri iskanju rešitev v večini primerov potrebujejo posamezne podatke o zadevi, tudi osebne kontaktne podatke.

Zahtevate lahko, da domači center ne razkrije vaših podatkov odgovornemu centru, ki je pristojen za iskanje rešitve (ter pristojnemu organu/organom). Toda to bo odgovornemu centru največkrat onemogočilo preiskavo, zato zadevo lahko zavrne. Domači center vas bo o tem obvestil.

Kako dolgo hranimo podatke

 • Še 18 mesecev po zaključku zadeve: vidni bodo v zbirki SOLVIT, vendar z omejitvami dostopa, razloženimi v poglavju Kdo ima dostop do vaših podatkov ter Ali lahko prepoveste dostop do svojih podatkov
 • Še naslednjih 18 mesecev: podatki bodo blokirani (nedostopni). Dostop bo možen samo na podlagi utemeljenega zahtevka in za posebne namene (npr. dokazilo o izmenjavi).
 • 3 leta po zaključku zadeve: vsi osebni podatki bodo samodejno izbrisani.

Varnostni ukrepi, ki preprečujejo nepooblaščeni dostop

Dostop do zbirke SOLVIT je možen na več ravneh, vsaka je zavarovana z uporabniškim imenom in geslom ter dodatno digitalno kodo, podobno tisti, ki jo uporabljamo pri spletnem bančništvu.

Zunanji dostop je zavarovan s protokolom https, to je varnostnim internetnim protokolom.

Dostop do osebnih podatkov v zbirki imajo samo osebe, navedene v poglavju Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov.

Ali lahko dostopate do svojih podatkov

Neposrednega dostopa do zbirke SOLVIT nimate. Če vas zanima, katere vaše osebne podatke obdelujemo ali smo obdelali oziroma jih želite popraviti ali izbrisati, nam pišite.

Lahko se obrnete tudi na domači center v vaši zadevi, ki ima evidenco vseh vaših podatkov, in zaprosite za popravek ali izbris podatkov. To bodo uredili kar najhitreje, najpozneje v 30 dneh po vašem zahtevku.

Poštni predal SOLVIT

Pošljete nam lahko vsako vprašane v zvezi z mrežo SOLVIT. Služba Evropske komisije, ki vodi mrežo SOLVIT, bo vaše podatke obdelala samo v obsegu, potrebnem za odgovor.

Ta služba bo morda morala vaše sporočilo posredovati drugi službi Evropske komisije. V tem primeru vas bo o tem obvestila po elektronski pošti.

Vašega sporočila ne bomo posredovali nikomur zunaj Evropske komisije. Če bo za odgovor na vaše vprašanje pristojna druga služba, vam bomo svetovali, da se nanjo obrnete sami.

Vaše vprašanje in povezane podatke hranimo tako dolgo, kot je potrebno za odgovor in (morebiten) nadaljnji postopek po prvotnem odgovoru.

Kontaktni podatki upravljavca podatkov

Vodja skupine SOLVIT
Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (MSP)
GROW E.4 Spodbujanje skladnosti
Evropska komisija
1049 Bruselj
BELGIJA

E-naslov: solvit@ec.europa.eu.

Tega e-naslova ne uporabljajte za pošiljanje zadev mreži SOLVIT. Zadeve pošljite z našim spletnim obrazcem za pritožbe.